Skocz do zawartości

Regulamin :: JailBreak


Rekomendowane odpowiedzi

REGULAMIN JAILBREAK

 

I :: Zasady & Administracja


1.0 Administracja ma prawo do zbanowania gracza, bez podawania powodu.
1.1 Administracja ma zawsze rację.

1.2 W przypadku, gdy ctków jest mniej niż być powinno względem terrorystów (stosunek 1-4), administrator nie może się buntować. Nie dotyczy podczas ciężkiego buntu.
1.3 Głos najwyższej rangi na serwerze (Opiekun / Head-Admin / Właściciel itp.) jest priorytetowy, Admini z niższą rangą mają ich się słuchać. np. Jeżeli na serwerze jest Admin i 2 Junior Adminów, to Junior Admini podporządkowują się Adminowi, nigdy na odwrót.
1.4 Zakaz promowania innych serwerów, stron itp. Bez pozwolenia Właściciela  (SuchY / UrwisCK / Blejzuu).
1.5 Zakaz rozpowszechniania treści obraźliwych, erotycznych, nazistowskich itp. 
1.6 Mikrofon dostępny dla osób z mutacja lub ogarniętym głosem. Nie wolno nadużywać mikrofonu (również administracji).
1.7 Wulgarne zachowanie, prowokowanie, obrażanie innych osób oraz grożenie im jest na serwerze zakazane. Również poprzez komendę /PV.
1.8 Podszywanie pod innych graczy lub administrację jest na serwerze zakazane.
1.9 Wszystkie apelacje o UnBana składamy na forum w odpowiednim dziale.
1.10 Zakaz puszczania muzyki. Wyjątkiem jest zgoda administratora.
1.11 Korzystanie z bugów w celu Crash'owania serwera lub zdobywania fajek itp. będzie karane, każdy gracz który znajdzie bug jest zobowiązany do zgłoszenia go administracji oraz nie rozpowszechniania go.
1.12 Administracja ma obowiązek wypisywać pod danym regulaminem zmiany które zostały wprowadzone. 
1.13 Regulamin jest własnością domeny Aelios.pl i zastrzega sobie prawo do użycia go na konkurencyjnych serwisach.
1.14 Kategorycznie zabrania sie łamania ToS'u serwisów internetowych i platform streamingowych typu YouTube, Twitch itp Użycie n-wordów czy też innych p-wordów może skutkować permanentną blokadą konta Steam na naszym serwerze.

1.15 Sprzedawanie fajek jest zabronione, jedyną formą zakupu fajek jest interakcja przez !sklepsms. Sprzedaż skutkuje wyczyszczeniem konta (Obu osób z transakcji) i banem.
1.16 Zakaz posiadania nicku, który brzmi jak polecenia prowadzącego (Pozycja buntu, Bezruch, Nakaz skakania itp.) jak i również nicków uniemożliwiających ich przepisanie np. "
𝓢𝓾𝓬𝓱𝔂".

 • 1.16.1 Zakaz propagowania treści nazistowskich, itp. poprzez nick oraz awatar


1.17 Zakaz wypowiadania poleceń nie będąc prowadzącym - jest to mylenie graczy (Nie dotyczy punktu 4.6).
1.18
Zakaz reklamowania innych sieci serwerów bądź serwerowni lub innych treści niezwiązanych z Aelios.pl (nie tyczy się to stron gamblingowych).
1.19 Jeżeli na serwerze nie będzie chętnych do gry po stronie CT, osoba z aktualnie najniższą rangą administracyjną na serwerze ma nakaz wejścia do CT, tak aby zachować prawidłowy stosunek ilości CT do ilości TT.

II :: Podstawy


Pojęcia:


2.0 Prowadzący (Warden) - osoba prowadząca więzienie w danej rundzie, wydająca rozkazy/nakazy.
2.1 Strażnik (Antyterrorysta) - osoba pilnująca porządku w więzieniu, pomaga prowadzącemu. 
2.2 Więzień (Terrorysta) - wykonuje polecenia prowadzącego bądź buntuje się.
2.3 GunRoom – Miejscówka spawnu CT, inaczej zbrojownia.

2.4 Fajki - Waluta serwerowa dzięki której można kupić wszelakiego rodzaju rzeczy w !sklep.
2.5 FreeDay - Dzień wolny od zakazów / nakazów wydawanych przez strażników.
2.6 Kraty - Ruchomy element celi, który otwiera się lub zamyka gdy chcemy wyjść / wejść do celi (Mogą być to drzwi, szyba itp.).
2.7 Kampienie - Stanie 10 sekund w jednym miejscu lub 30 sekund na jednej płaszczyźnie / w jednym pomieszczeniu.
2.8 Zbuntowany (Terrorysta) - posiada broń palną lub ładunki wybuchowe, nie wykonuje poleceń, próbuje użyć lub używa secretów, próbuje uciec lub ucieka od reszty więźniów, próbuje zabić Strażnika przy użyciu każdej możliwej broni (w tym Noża i Zeusa).

2.9 Północ - Przykład: Jeżeli Warden wyda polecenie "(...) patrząc się na północ", to konkretne położenie geograficzne wskazuje nam biała strzałka nad radarem.

III :: Polecenia


3.0 Bezruch - nie możesz się ruszać (WASD); możesz tylko zmieniać położenie kamery, włączać latarkę i bić nożem, skakać, kucać.
3.1 Totalny Bezruch -  Nie możesz przemieszczać się, kucać, skakać, rozglądać się. Nie możesz wyrzucać broń, ani nie możesz jej zmieniać. Totalny Bezruch przypomina trochę AFK.

3.2 TT mówi TT ginie - Polecenie mówi, że terroryści mają zakaz używania komunikacji głosowej. Odezwanie się grozi zabójstwem przez CT.
3.3 Pozycja buntu (Jest priorytetowa) - kucasz stale patrząc się maksymalnie w dół mając bezruch.

3.4 Potylica  - Oparcie potylicy o tylną ścianę celi i patrzenie się na drzwi. Mając przy tym totalny bezruch. 
3.5  Przylegacie Skronią do X - przyleganie skronią (prawą lub lewą) do wyznaczonej części celi i mają oni totalny bezruch .
3.6 Przylegacie Żuchwą do X - przyleganie żuchwą do określonej ściany lub kraty cel patrząc maksymalnie w górę. Mając przy tym totalny bezruch.
3.7 Przylegacie Czołem do X - przyleganie czołem do określonej ściany lub kraty cel patrząc się przed siebie. Mając przy tym totalny bezruch.
3.8 Nakaz - Prowadzący ci coś nakazuję, np. "Podskocz" Masz podskoczyć.
3.9 Zakaz - Prowadzący ci coś zakazuję, np. "Zakaz skakania" Nie możesz skakać. Zakaz może być nałożony tylko na wszystkich więźniów, a nie wybrane osoby.
3.10 Idziecie / Biegniecie (Po markerze) - Więźniowie idą lub biegną po markerze, w stronę, w którą marker jest rysowany, mają zakaz cofania się, oraz bezruch na końcu markera, który odwołuje się wraz z przedłużeniem markera.

 • 3.10.1 Idziecie - Poruszanie się z włączonym klawiszem odpowiedzialnym za chód. (Domyślnie: SHIFT)
 • 3.10.2 Biegniecie - Poruszanie się bez włączonych dodatkowych klawiszy odpowiedzialnych za poruszanie się w grze. (Bez CTRL / SHIFT)

3.11 Pozycja gruntu - kucasz stale patrząc się maksymalnie w górę mając bezruch.
3.12 Pozycja kaczki - nakaz kucnij przytrzymaj, aż do odwołania.


IV :: Zasady Ogólne JB


4.0 Stosunek CT do TT wynosi 1 -- 4, czyli jeden CT przypada na czterech TT. Jeżeli Więźniowie się nadmiernie buntują stosunek może się zwiększać na korzyść CT.
4.1 Gdy strażnik zabił Cię bezpodstawnie, możesz odwołać się od tego pisząc „!fk + powód”.
4.2 Na FK powód musi być prawdziwy i nie może być bezpodstawny. Spamowanie/Bezpodstawne używanie komendy "!fk" skutkuje karą.
4.3 Dzień pierwszy to zawsze FreeDay. 
4.4 W Środy i Soboty powinny być zabawy. Jeżeli więzniowie się buntują, Warden ma prawo odmówić zabawy.
4.5 Zabawy są dostępne co trzy rundy.
4.6 Polecenia wydaje wyłącznie prowadzący i jego macie się słuchać. Wyjątek stanowią cele z bronią i secretem. 
4.7 Wszystkie polecenia należy wykonać najszybszym tempem i najkrótszą drogą, chyba że zostało powiedziane inaczej. 
4.8 Każdy nakaz i zakaz (Poza nakazem podążania) który został wydany np. bezruch musi zostać odwołany przez prowadzącego.
4.9 Zakaz oszukiwania na zabawach typu ( Quiz, Kuchnia, itp.) oraz domyślnych zabawach na mapach (Basen, Wyścigi, itp.).
4.10 Jeżeli zostaną otwarte kraty od Jail'a (tyczy się to tylko CT) a nie został jeszcze wybrany prowadzący, nie zostały wydane polecenia lub prowadzący nie powtórzył poleceń po prośbie więźniów Strażnicy mają obowiązek dać losową "Automatyczną zabawę". Natomiast jeśli TT kupi otwarcie cel to prowadzący ma prawo kontynuować prowadzenie."
4.11 Jeżeli prowadzący ginie automatycznie wszystkie poprzednie polecenia zostają unieważnione. Jednakże wszyscy więźniowie mają pozycję buntu.
4.12 Zbliżanie się bez powodu do CT, na odległość kontaktową, jest traktowana jako próba buntu (CT ma prawo Cię zabić).
4.13 Osoby z FreeDay’em nie dołączają, nie przeszkadzają w prowadzeniu. Wszystkie osoby z FreeDay’em giną, kiedy na mapie zostanie 1 Więzień w TT.
4.14 Terrorysta, który był AFK lub uciekł ma prawo dołączyć do zabawy lub też może zostać zabity zależnie od woli prowadzącego. Warden ma zakaz zmiany zdania oraz "baitowania" (np. Warden pozwoli komuś dołączyć po czym mówi że nie obiecywał że nie zabije.)

 • 4.14.1 Warden wydaje czasowe pozwolenie lub czasowo odmawia powrotu dla wszystkich- jeżeli warden pozwoli wrócić jednemu więźniowi musi on zezwolić na powrót wszystkim przez następne 30 sekund, jeżeli nie pozwoli nie może on pozwolić wrócić nikomu przez 30 sekund. Po upływie tego czasu warden ma prawo zmienić zdanie, zasada powtarza się.
 • 4.14.2 Jeżeli Warden pozwolił wrócić więźniowi, a więzień ten uciekł/zbuntował się ponownie, Prowadzący nie musi pozwolić mu na ponowny powrót.
 • 4.14.3 Więzień który otrzymał zgodę na powrót musi wyrzucić wszystkie bronie palne oraz ładunki wyważające i nie może się ponownie zbuntować zanim dołączy do reszty więźniów.

4.15 Jeżeli terrorysta się zrespił (!resp) to obowiązują go nakazy / zakazy lub polecenia, które wydał prowadzący dla niego. Może on się zbuntować w chwili dołączenia do reszty Więźniów, gdy wykona następne polecenie prowadzącego, które musi dobiec końca (np. poprzez odwołanie komendy bądź śmierć wardena).
4.16 Jeżeli terrorysta się zrespił (poprzez !fk) to obowiązują go nakazy / zakazy lub polecenia, które wydał prowadzący dla reszty więźniów. Może on się zbuntować od razu po zrespieniu i nie musi dołączać do reszty grupy więźniów.
4.17
Jeżeli terrorysta otworzy cele za pomocą kontrabandy i do tego czasu Prowadzący nie wyda żadnego polecenia Więźniowie mają natychmiast pozycję buntu, Więzień, który nie wykonuje polecenia jest uważany za zbuntowanego.
4.18
Zakaz namawiania graczy do wpisywania RTV na życzeniu lub zabawie automatycznej.
4.19
Nowym osobom (oznaczonym kolorem żółtym) należy dać więcej czasu niż przewidziane 3 sekundy na wykonanie polecenia. Strażnicy powinni poinstruować ich jak należy je wykonać, jeżeli sami nie potrafią tego zrobić. Nowe osoby powinny być traktowane ulgowo i nie powinny zostać zabijane za nieumiejętne wykonywanie poleceń. Jeżeli Warden nie będzie tego robił, zostanie on ukarany CTWarn'em.


V :: Zasady Więźnia (Terrorysty)


5.0 Zadaniem więźnia jest wykonywanie poleceń strażnika. (Może ich nie wykonywać, wtedy otrzyma odpowiednią karę.)
5.1 Więzień nie może zostać zabity za posiadanie granatów czy zeus’ów.
5.2 Jeżeli CT jest na zasięg noża T i nie musi do niego podejść to można go bić i zabić bez konsekwencji (prowokacja).

 • 5.2.1 Prowokacja nie następuje, jeżeli zbliżenie się Więźnia i Strażnika na odległość kontaktową jest spowodowane zabawą regulaminową rozpoczętą przez Prowadzącego.

5.3 Więźniowie mają zakaz kampienia w secretach, przewidziany czas tylko na ucieczkę. (Mogą kampić na wyjściach i wejściach.)  
5.4 Podczas FD można się buntować, natomiast jeżeli TT weźmie broń, CT może go zabić.
5.5 Terrorysta może uderzyć CT podczas prowokacji nawet gdy jest zakaz bicia kosą, totalny bezruch itd. (prowokacja jest priorytetowa). Wyjątkiem jest punkt 5.2.1
5.6 Zbuntowany więzień musi się dynamicznie buntować. Zakaz SKRAJNEGO kampienia, przedłużania na siłę itd.
5.7 Zakaz używania secretów z mapy dających przewagę na zabawach (np. bomba dająca mniejszą grawitację na mapie jb_arcade_b6).

 • 5.7.1 Zakaz nie obowiązuje na niedynamicznych zabawach automatycznych (np. Chowany).

5.8 Więzień nie może zadawać Strażnikowi obrażeń jakimkolwiek granatem, będzie to traktowane jako oznaka buntu.

 • 5.8.1 Wyjątkiem, jest sytuacja w której Więzień wyrzuci granat pod swoje nogi.

5.9 Zbuntowany więzień nie może zapytać o powrót do reszty grupy więźniów, jeżeli w jego stronę są oddawane strzały przez strażników.
5.10 Więzień z FreeDayem nie może przeszkadzać w prowadzeniu rundy (np. wchodzić pomiędzy innych Więźniów, gdy są oni ustawieni obok siebie, blokować przy chodzeniu po markerze, stawać za plecami Strażnika, aby wymusić na nim niecelową prowokację).

 • 5.10.1 Nie tyczy się to rzucania granatów (w taki sposób, aby nie zranić Strażnika).

VI :: Zasady Strażnika (Antyterrorysty)


6.0 Musi mieć sprawny mikrofon, znać cały regulamin i przejść test na CT (!testct),
6.1 Pilnuje więźniów (Nie biega po mapie i zwiedza),
6.2 Spełnia życzenie ostatniego więźnia.
6.3 Osoby z mutacją mają pierwszeństwo w CT przed osobami bez mutacji.
6.4 Nie musi śpiewać, jeżeli nie wyraża chęci, podczas kontroli na życzeniu.
6.5 Zakazy:

 • 6.5.1 Zakaz zadawania „Free Damage” więźniom.
 • 6.5.2 Zakaz dawania boxa w celach i w jednym TT'ku.
 • 6.5.3 Zakaz oszukiwania lub kłamania. Chyba, że prowadzący podczas zabawy np. w "kolorki" uprzedzi o myleniu więźniów.
 • 6.5.4 Zakaz stosowania odpowiedzialności zbiorowej.
 • 6.5.5 Zakaz podrzucania broni więźniom chyba że jest ona pusta lub ma mało amunicji i ma ona być użyta do zabawy Prowadzącego.
 • 6.5.6 Zakaz wydawania poleceń, których wykonanie skutkuje gwarantowaną śmiercią np. wpadnij w tą dziurę oraz poleceń niewykonalnych.
 • 6.5.7 Zakaz wydawania poleceń, które mają zostać wykonane w zamkniętej celi (wyjątek stanowią cele z secretem oraz bronią).
 • 6.5.8 Zakaz rozkazywania więźniom wpisania komend związanych z serwerem np. "RTV- RockTheVote" (Tyczy się to też innych zwrotów).
 • 6.5.9 Zakaz wydawanie nakazu wyrzucania kosy / noża.
 • 6.5.10 Zakaz kampienia w secretach, Gun Room'ie i medyku podczas normalnych rund jak i zabaw. Wyjątkiem są sytuacje ciężkiego buntu podczas normalnych rund.
 • 6.5.11 Zakaz wchodzenia do CT z mutem od Valve.
 • 6.5.12 Zakaz samowolnego rzucania granatów błyskowo-hukowych w celu oślepiania więźniów na zabawach bez zgody Wardena.

* Za złamanie zakazów Administracja będzie wyciągać konsekwencje w postaci CT Banów.


VII :: Zasady Prowadzącego (Warden’a)


7.0 Priorytetem prowadzącego powinna być dobra zabawa!

 • 7.0.1 Priorytetem prowadzącego w każdej rundzie prowadzonej (nie dotyczy zabaw i freedaya) jest doprowadzenie do ostatniego życzenia. Prowadzący może w sytuacjach tego wymagających ocalić życie dwóch więźniów w przypadku zabawy która zabiłaby ich obu.

7.1 Prowadzący powinien mieć ogarnięty głos. Wyjątki stanowią osoby z rangą "AeliosCT".
7.2 Prowadzący ma obowiązek dać więźniom przynajmniej 3 sekundy (w grze) na wykonanie poleceń, wyjątkiem są zabawy typu Pierwsza / Ostatnia Reakcja.
7.3 Prowadzący ma obowiązek wydawać precyzyjne polecenia np. przy poleceniu "Czoło do lewej ściany", Prowadzący musi uwzględnić, która to dokładnie lewa ściana np. względem wyjścia z celi.
7.4 Prowadzący nie może wydać więcej niż cztery polecenia przed otwarciem cel.
7.5 Zabrania wybierania zabaw z !menu, gdy ktoś posiada FreeDay'a.
7.6 Zakaz zakończenia zabawy przed jej prawidłowym zakończeniem. (Nie tyczy się to chowanego.)
7.7 Prowadzący przejmuje również zasady strażnika.

 • 7.7.1 Czas 10 minut jest tolerancyjny, np. gdy prowadzący spóźni się o 2 sekundy to nie ma Automatycznej Zabawy,
 • 7.7.2 Gdy zmieni się prowadzący to czas się przedłuża [ Powodem zmiany może być (!uw lub śmierć prowadzącego) ],
 • 7.7.3 Gdy CT ma ciężką sytuację np. duży bunt / strzelanina to czas się przedłuża.

7.8 Jeżeli Warden nie otworzy cel do 10 minuty następuje losowa Automatyczna zabawa.
7.9 Warden ma nakaz prowadzić kreatywnie. Każde monotonne i nudne prowadzenie będzie odpowiednio karane. Zasada ta nie dotyczy, gdy są osoby zbuntowane i CT stara się opanować sytuacje.
7.10 Prowadzący nie może nakazać więźniowi wyrzucenia bomb, wabików czy innych przedmiotów uzyskanych z secreta (nie tyczy się to broni).
7.11 Prowadzący nie może nakazać więźniowi wyrzucenia zwykłych granatów np. wabik, he-grenade, smoke itd.
7.12 Prowadzący może nakazać więźniowi wyrzucić ładunki wyważające.
7.13 Podczas sytuacji gdy prowadzący nie ogarnie buntu nie może on dać więźniom box'a w celu wybicia zbuntowanych.
7.14 Zakaz dawania polecenie "Totalny bezruch" na bezruchu i na odwrót. Wytłumaczenie: Jeżeli nadano polecenie bezruch to należy odwołać bezruch i dać dopiero totalny bezruch.
7.15 Prowadzący ma zakaz bezpodstawnego mutowania TT.

7.16 Prowadzący nie może używać blokowania więźniów na swoją korzyść.

 • 7.16.1 Przykład - Prowadzący użył blokowania (gdy jeden z więźniów źle wykonał polecenie) w celu ułatwienia sobie go zabicia.
 • 7.16.2 Przykład - Prowadzący użył blokowania (gdy jeden z więźniów na mapie się zbuntował) w celu ułatwienia sobie go zabicia.

Oczywiście przypadki takie jak używanie blokowania, by więźniowie mogli złączyć szereg, pozostają nienaruszone.

7.17 Podczas sytuacji, gdy po buncie zginie prowadzący i został tylko 1 żywy CT, ten nie musi natychmiast brać wardena.
7.18 Prowadzący nie może dać zabawy automatycznej jeżeli przed jej rozpoczęciem zginął chociaż 1 CT za sprawą więźniów. Wyjątkiem stanowi zabawa automatyczna wybrana na życzeniu przez więźnia, która stroni od tej zasady.
7.19 Jeżeli Prowadzący chce odblokować respienie dla więźniów poprzez komendę "!resp" musi wcześniej poinformować o tym od którego do którego momentu będzie można się zrespić, może on z powrotem zablokować respienie dopiero po 10 sekundach od jego odblokowania lub wcześnej, jeżeli wszyscy martwi więźniowie się zrespią.
7.20 Prowadzący nie może wybrać automatycznej zabawy w rundzie w której Więzień otworzył cele za pomocą kontrabandy.


VIII :: Usługi na Serwerze


VIP zawiera:

8.0a Na początku rundy +10 HP
8.1a Za każdy HeadShot +5 HP
8.2a Mnożnik zarobionych fajek x2
8.3a Dostęp do podwójnych skoków
8.4a Dostęp do ruletki, informacje o ruletce znajdziesz pod !ruletkainfo
8.5a Możliwość korzystania z kamery trzeciosobowej !tp
8.6a Możliwość korzystania z latarki pod F
8.7a Tag w tabeli [ VIP ]
8.8a Tag na chacie [ VIP ]
8.9a Możesz zaszpanować na serwerze
8.10a Unikalny model dla rangi VIP
8.11a Kupując VIPa wspierasz naszą sieć

PREMIUM zawiera:

8.0b Na początku rundy +30 HP
8.1b Za każdy HeadShot +10 HP
8.2b Dostęp do podwójnych skoków
8.3b Brak DMG od upadku
8.4b Mnożnik zarobionych fajek x3
8.5b Możliwość korzystania z latarki pod F
8.6b Resztę co zawiera VIP lub jego ulepszenia
8.7b Tag w tabeli [ PREMIUM ]
8.8b Tag na chacie [ PREMIUM ]
8.9b Możesz zaszpanować na serwerze
8.10b Unikalny model dla rangi PREMIUM
8.11b Kupując PREMIUM wspierasz naszą sieć


8.0c Na serwerze, również można zakupić walutę „fajki”.
8.1c Wszystkie usługi nie są zwrotne.
8.2c Zakupując usługę akceptujesz regulamin i warunki zakupu.
8.3c Wszystkie usługi są do nabycia w grze !sklepsms, można je zakupić za pomocą PaySafeCard, SklepSMS lub PayPal.


IX :: Życzenia


9.0 Ostatni więzień ma prawo do życzenia w każdej normalnie prowadzonej rundzie oraz zabawie pod warunkiem że system sam mu je przypisze i nie jest zbuntowany. W przypadku zbuntowanego więźnia, który nie weźmie "Buntu" dotyczy ich punkt 9.7.

 • 9.0.1 Jeżeli więźniowi zostanie przyznane życzenie i nie był on zbuntowany ma prawo zadawać obrażenia/zabijać antyterrorystów, nie traktujemy tego jako bunt.


9.1 Terrorysta może wybrać pięć możliwości życzeń które znajdują się pod "!lr" lub wymyślić życzenie które w żaden sposób nie urazi Strażników (np. W następnej rundzie "Maciek" ma prowadzić głosem dziewczynki.)
9.2 Podczas życzenia, gdy więzień wybrał kontrolę nad CT to więzień „przejmuję zasady” Wardena. 
9.3 Własne życzenie nie może wymagać ingerencji administratora. 
9.4 Życzenie może być wykorzystane i obowiązywać w rundzie bieżącej lub następnej. 
9.5 Życzenie nie może być w jakikolwiek sposób obraźliwe dla kogokolwiek. 
9.6 Czas na wypowiedzenie życzenia to 1 minuta. Po upływie czasu gracze zostają zgładzeni.
9.7 Jeżeli więzień jest zbuntowany, a ma życzenia to musi wziąć "Bunt", gdy go nie weźmie strażnicy mają nakaz zabicia się. (!kill)
9.8 1 życzenie = 1 FreeDay.
9.9 Podczas "Kontroli" gdy więzień chce, aby CT śpiewał/mówił wyznaczony tekst/piosenkę musi on to zrobić na czacie głosowym w CS:GO, mając włączony i aktywowany mikrofon. Jednakowoż gdy więzień każe strażnikowi krzyczeć lub robić
strażnik nie wyraża chęci do śpiewania bądź, co narusza ogólnie pojęte zasady kultury i dobrego wychowania, strażnik nie jest zobowiązany do wykonywania polecenia, oraz nie może być karany za niewykonanie go.
9.10 Życzeniem może być wybranie zabawy na następną rundę, pod warunkiem, że żadna zabawa nie odbywała się w poprzedniej rundzie.
9.11 Życzeniem może być wybranie zabawy regulaminowej lub na mapie na następną rundę. Jednakowoż życzenie to nie może zmuszać prowadzącego do prowadzenia niekreatywnie lub prowadzeniu jednej zabawy na całą rundę.
9.12
Podczas kontroli lub modyfikacji następnej rundy nie można dać niewykonalnego polecenia np. "Prowadzący w następnej rundzie prowadzi po chińsku" lub "Prowadzący w następnej rundzie musi wykrzykiwać każde polecenie".

 • 9.12.1 Takie życzenie może być zrealizowane tylko wtedy, gdy Strażnik wyrazi chęć do wykonania go z własnej woli.

 


X :: Zasady Ogólne Zabaw


10.0 Wszelkie nowe gry i zabawy muszą być dokładnie wytłumaczone przed ich rozpoczęciem.
10.1 Zabawy muszą być przeprowadzone tak, aby każdy miał równe szanse. 
10.2 Wybrana cyfra zabija gracza liczonego od wcześniej ustalonej strony, domyślnie liczymy od lewej. 
10.3 Zabawa może wystartować na strzał z broni, odliczenie czy jakikolwiek inny sposób przez który więźniowie zrozumieją że zabawa się rozpoczęła. 
10.4 Zakaz wchodzenia do secretów, do których jest tylko jednorazowe wejście podczas zabaw. 
10.5 Można używać tylko i wyłącznie broni, które otrzymaliśmy podczas zabawy. (Nie tyczy się FreeDay’a).
10.6 MassFD nie jest liczony jako zabawa, podczas której CT ma obowiązek przebywać w GunRoom'ie. Po upływie 2 minut wszyscy zostają zgładzeni.
10.7 W zabawie Pierwsza/Ostatnia Reakcja można zabić max. 2 osoby. (Pierwsza reakcja polega na wytypowaniu jednej osoby która może wskazać max. 2 osoby z drużyny Terrorystów do zabicia.)
10.8 Zakaz mutowania więźniów na zabawach (KillDay,  SniperElite itp.). Jeżeli jakiś więzień podczas zabawy dla T wejdzie do GunRoom'u (GR) lub zaatakuje CT to ma on zostać zabity lub zeslay'owany.

10.9 Strażnicy nie mogą przeszkadzać więźniom w zabawach dedykowanych tylko dla nich.
10.10 Strażnicy podczas zabaw powinni wykonywać zadania opisane na początku każdej zabawy na chacie
10.11 Podczas zabaw np. KillDay / NadeDay sojusz maksymalnie do 2 osób.
10.12 Zabawa w Smerfa może się odbyć tylko i wyłącznie, gdy liczba więźniów jest nieadekwatna do nadchodzącej zabawy.
10.13 Po zakończonej zabawie ręcznej zwycięzca lub zwycięzcy (Więzień) łącznie mogą wybrać maksymalnie dwie osoby do zabicia.

10.14 Podczas, zabaw z mapy gdy np. jest 10 więźniów, zginąć może maksymalnie 4 więźniów. Wyjątek stanowi polecenie Warden'a "kto przeżyje ten przeżyje".

 


Poszczególne Zabawy i ich Zasady

Zabawy :: Ręczne (Ingerencja Prowadzącego)

Pierwsza reakcja – Pierwsza osoba, która wykona to polecenie jest nagradzana.

Ostatnia Reakcja -  Ostatnia osoba, która wykona to polecenie ginie.

Odwrotna Reakcja - Zabawę należy rozpocząć odpowiednią formułką - rozpoczynam/zagramy w Odwrotną reakcję oraz w podobny sposób ją zakończyć - Kończymy grę/zabawę w Odwrotną reakcję. Zabawa polega na wykonywaniu poleceń prowadzącego na opak. Jeśli strażnik każe więźniom zrobić krok do przodu, to ci powinni zrobić krok do tyłu (podobnie inne polecenia podskocz = kucnij, spójrz w lewo = spójrz w prawo itp.). Więzień, który się pomyli - ginie.

Kolorki - Strażnik strzela w podłogę kule, a więźniowie mają je odgadnąć, jeżeli nie odgadną to giną. Ilość kolorków zależy od ingerencji prowadzącego. Prowadzący może, również zagrać w kolorki, w których jeżeli więzień zgadnie kolorek to ginie.

Szybkie Paluszki – Pierwsza osoba, która przepisze słówko jest nagradzana.

Katyń - Więźniowie stają w równej linii obok siebie i mają totalny bezruch, a Prowadzący opowiada historię, którą powinien poprzedzić wyrażeniem "Zaczynam opowiadać historię". Zadaniem więźniów jest zrobić pozycję buntu na komendę, która będzie wypowiedziana w historii (domyślnie tą komendą jest "katyń", lecz może to być każde inne słowo). Strażnik ma za zadanie ustawić się w linii prostej do Więźniów i celować im z AWP w głowę, po wypowiedzeniu wcześniej ustalonego przez Prowadzącego słowa strzela z AWP. Więźniowie, którzy nie zdąrzą wykonać pozycji buntu na czas - giną.

Pokemony - Prowadzący dzieli więźniów na dwie równe drużyny, do zabawy przyłącza się dodatkowo dwóch strażników, którzy będą stali na czele każdej z grup. Drużyny ustawiają się naprzeciwko siebie, a strażnicy wcielają się w rolę "trenera pokemonów". Strażnicy wybierają po jednym więźniu, którzy będą walczyć między sobą. Cała zabawa trwa, aż zostaną przy życiu tylko pokemony z jednej drużyny.

Fala - Prowadzący ustawia więźniów w szeregu i ustala stronę, od której ma się zacząć fala. Na jego znak każdy więzień musi podskoczyć w odpowiedniej kolejności, kto się pomyli - ginie.

Odstrzał - więźniowie podczas tej zabawy odwracają się plecami do prowadzącego. Prowadzący ma za zadanie stanąć za jednym z więźniów, następnie losuje jednego więźnia i pyta się go czy ma strzelać. Jeżeli więzień odpowie "tak" - prowadzący strzela w wycelowanego więźnia, jeżeli więzień odpowie "nie" - wówczas prowadzący przechodzi do kolejnej osoby i powtarza cały schemat od początku. Kolejność wybierania więźniów jest dowolna, lecz więzień musi się zmieniać przed każdym pytaniem.

Rymy - Prowadzący mówi jakieś słowo lub zdanie a więźniowie piszą do tego rym. Kto pierwszy napisze najlepszy rym wygrywa.

Państwa Miasta - Prowadzący podchodzi do każdego więźnia z osobna i wybiera dla niego literę (bez polskich liter oraz Y, X, V, Q). Więzień ma za zadanie napisać lub powiedzieć państwo, miasto, imię, zwierzę i rzecz zaczynającą się na literę wskazaną przez strażnika. Więzień na odpowiedź z wszystkich kategorii ma 20 sekund czasu, każde pytanie jest warte 10 punktów, osoba z najmniejszą ilością punktów pod koniec zabawy ginie.

Alfabet - Prowadzący losuje kolejność więźniów, każdy ma za zadanie wymyślić słowo na każdą literę alfabetu (bez polskich liter oraz Y, X, V, Q). Więzień, który wymyślił najmniej kreatywny i zabawny alfabet ginie.

Sąd - Prowadzący oskarża jednego z więźniów o jakąś rzecz, a on ma zadanie obronić się przed zarzutami. Jeżeli nie zdoła się obronić - ginie.

Smerf - Prowadzący losuje więźnia poprzez komendę (!los), wylosowana osoba ginie.

Słówka - Prowadzący losuje jednego więźnia i mówi wybrane przez siebie słowo, wylosowany więzień musi powiedzieć lub napisać słowo zaczynające się na ostatnią literę poprzedniego, jeżeli mu się uda, wypowiedziane przez niego słowo przechodzi na kolejnego więźnia.
Więzień w tej zabawie nie może powtórzyć słowa i ma określoną przez Prowadzącego liczbę sekund na odpowiedź, jeżeli mu się nie uda - ginie.

Co mam w ręce - Więźniowie odwracają się plecami do Prowadzącego. Prowadzący pyta "co mam w ręce" (np. AK47, Pistolet, Nóż) jeżeli trafi - przeżyje jeśli nie to ginie.

Wyrzutek - Prowadzący losuje dwóch więźniów, ustawia ich w 2 różnych miejscach i każe więźniom wybrać kogo wolą zostawić przy życiu - więzień przy którym będzie mniej osób ginie.

Pary - Więźniowie rozbiegają się po wybranym przez Prowadzącego obszarze, na jego komendę muszą wskoczyć na siebie, osoba bez pary ginie. Zabawa jest przeznaczona tylko dla nieparzystej liczby więźniów.

Wirus - Prowadzący wyznacza teren, po którym mogą poruszać się więźniowie. Wybiera jednego z więźniów, który będzie miał wirusa. Wirusem jest pusta broń. Zabawa polega na podrzuceniu jednemu z więźniów wirusa. Klawisze zabijają więżnia z wirusem. Zabawa może trwać dowolną ilość czasu wybraną przez prowadzącego.

Zdrajca - Prowadzący wybiera jednego ze strażników (może wybrać siebie) do roli Zdrajcy, nick wybranej osoby powinien zostać napisany na drużynowym chacie strażników. Zadaniem więźniów jest odgadnięcie, który ze strażników jest "Zdrajcą" oraz stanięcie przy wybranym strażniku w rzędzie. Przeżyje rząd więźniów, który stanie przy prawidłowym strażniku.

Sajmon Mówi - Zabawa polega na uważnym słuchaniu prowadzącego, którego polecenia musicie wykonywać, pod warunkiem, gdy poprzedza je sformułowanie Sajmon mówi. Za błąd, bądź chwilę zawahania więzień ginie. Zabawę można rozpocząć dowolną formułą, byleby padło stwierdzenie rozpoczynam / rozpoczynamy grę / zabawę w Sajmon mówi / w Sajmona oraz zostać zakończona w analogiczny sposób słowami: Sajmon mówi kończymy / koniec / zabawę / grę w Sajmon mówi / w Sajmona. Nie trzeba mówić kto jest Sajmonem, z automatu jest nim prowadzący strażnik, chyba, że wypowie on formułkę: "sajmon mówi, sajmonem jest/będzie teraz...". Sajmonem może być tylko strażnik. Nowe polecenie anuluje poprzednie, jeśli jest z nim sprzeczne. Rozpoczęcie zabawy NIE niweluje zakazu mówienia oraz poruszania się.

Baba jaga patrzy - Gdy prowadzący się nie patrzy, więźniowie musza biec. Jednakże gdy się do nich odwróci nie mogą się już przemieszczać i ruszać. Kto to zrobi ginie. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do wyznaczonego miejsca przed prowadzącego.

Farmer - Prowadzący za pomocą pierwszej reakcji/mistrza klawiatury wybiera więźnia, który zostanie farmerem. Po wybraniu farmera, reszta więźniów zostaje jego stadem. Strażnik wydaje polecnia, np. stadko idzie się myć, w tym momencie farmer powinien poprowadzić więźniów (stado) do najbliższego basenu bądź brodzika. Reszta więźniów na kucaka idzie za farmerem, osoba, która dotrze w wyznaczone miejsce ostatnia, ginie.

Krew - Zabawa polega na wystrzeleniu przez  strażnika jednego pocisku w tą samą część ciała więźniów. Kogo plama krwi będzie większa wygrywa.

Butelka - Więźniowie ustawiają się w kole, na środku stoi warden oraz podrzuca broń. Kto zostanie wskazany przez lufe pistoletu ginie.

Dokończ zdanie - Prowadzący strażnik rozpoczyna jakieś zdanie, więźniowie mają za zadanie dokończyć te zdanie, ci którzy zrobią to w sposób najśmieszniejszy/najciekawszy przeżyją.

Szczyt - Prowadzący daje więźniom określony czas na znalezienie najwyższego punktu na mapie, więzień, który go znajdzie, wygrywa.

Jaka to melodia? - W tej zabawie wygrywa więzień, który odgadnie tytuł piosenki śpiewanej przez prowadzącego strażnika.

Kalambury - W tej zabawie wygrywa więzień, który odgadnie obrazek narysowany na ścianie markerem (lub strzałami) przez prowadzącego strażnika.

Kule - W tej zabawie wygrywa więzień, który odgadnie lub będzie najbliższej ilości pocisków pozostałych prowadzącemu strażnikowi w magazynku po wystrzeleniu ich z jego broni.

Podłoga to lawa - W tej zabawie ginie więzień, który w przeciągu 5 sekund, nadal będzie znajdował się na ziemi (schody to też ziemia).

Snajper - Strażnicy dają określoną przestrzeń więźniom do biegania. O określonym czasie zaczynają wybijać więźniów do wyznaczonej wcześniej ilości.

 Ze starym na plecach - Więźniowie ścigają się w parach na wyznaczonej trasie (Jeden kucając, drugi na jego plecach). Nie może żaden przy tym spaść, bo inaczej przegrywają.

Lustro - Podczas zabawy więźniowie muszą powtarzać wykonywane przez prowadzącego strażnika czynności. Więzień, który się pomyli - ginie.

Armia - Więźniowie muszą patrzyć się w kierunku prowadzącego strażnika. Po wydaniu tej komendy prowadzący nie może się poruszać.

- W lewo zwrot - należy odwrócić się o 90° w lewo.

- W prawo zwrot - należy odwrócić się o 90° w prawo.

- W tył zwrot - należy odwrócić się o 180°.

* "Baczność" powinno być pierwszym poleceniem prowadzącego, aby mieć pewność, że wszyscy więźniowie na początku zabawy są zwróceni w tym samym kierunku. Wszystkie inne polecenia (np. lewo) to zmyłki prowadzącego. Prowadzący przed rozpoczęciem zabawy powinien wyjaśnić jej zasady.

Złoty strzał - Więźniowie mówią lub piszą wardenowi z jakiej odległości, z jakiej broni, ile razy oraz w jaką część ciała ma w nich strzelić. Celem Więźnia jest posiadanie jak najmniejszej ilości zdrowia, tym samym nie ginąc. Wygrywa więzień z najmniejszą ilością zdrowia na końcu zabawy. Prowadzący nie może obijać i leczyć więźniów tak, aby mieli równy poziom zdrowia (100HP). Bronie, które może wybrać więzień są ustalane przez prowadzącego. Więzień musi powiedzieć całą "formułę" zanim warden zacznie strzelać, nie dopuscza się dodawania strzałów, w momencie gdy warden zaczął już strzelać.

Konkurs artystyczny - Prowadzący ustala miejsce i czas zabawy, więźniowie za pomocą noża rysują na ziemi obrazek, po wyznaczonym czasie strażnicy wybierają najlepsze według nich prace, których autorzy wygrywają zabawę.

Quiz - Więzień wybiera kategorię, z której prowadzący zadaje pytanie, jeżeli TT odpowiada dobrze przeżywa, jeśli źle, umiera. Prowadzący, ma prawo wybrać sobie swoją kategorię jeżeli jest mniej niż 3 CT'ków żywych, lecz więźniowi przysługuje prawo do minimum jednej zmiany kategorii.

 

Zabawy :: Automatyczne

Chowany – Więźniowie mają 90 sekund, na ukrycie się, a CT jest zamrożone w GunRoom'ie. Po rozpoczęciu zabawy gracze zostają zamrożeni, a strażnicy szukają. Strażnicy zabijają graczy, których znajdą. Ostatni żywy więzień ma życzenie. Chowany może być na kolorki lub na zabijanie.

 • Kolorki - Strażnicy kogo pytają o kolorek (!paleta), gdy powie to CT strzela w ziemie (Podczas chowanego prowadzący wybiera ilość kolorów, które CT ma strzelić. Maksymalnie 3 strzały). Jeżeli więzień zgadnie zostaje pomijany, jeżeli nie to ginie. Gdy zostaną znalezieni wszyscy to zabawa w kolorki trwa od początku, czyli od pierwszego znalezionego więźnia do ostatniego.
 • Zabijanie - Strażnicy szukają więźniów, gdy go zobaczą to go zabijają.
 • Zakaz przebywania w Celi.

KillDay – Więźniowie mają minutę, na przygotowanie się. Po tym czasie walczą ze sobą na losową broń, która jest jednakowa dla wszystkich. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Ganiany [ BH ] – Więźniowie mają minutę, aby się rozbiec po mapie. Po tym czasie CT musi gonić i zabić ich z noża. Wszyscy mają BunnyHop'a. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Ganiany [ Przyśpieszenie ] – Więźniowie mają minutę, aby się rozbiec po mapie. Po tym czasie CT musi gonić i zabić ich z noża. Wszyscy mają zwiększoną szybkość. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Chuck Norris - Więźniowie mają 30 sekund, aby się rozbiec po mapie. Po rozpoczęciu zabawy mają 1000 HP i dostają M249 (Krowę). Więźniowie mają za zadanie wybić się nawzajem tą bronią. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

ZeusDay - Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po rozpoczęciu zabawy otrzymują Zeusa. Więźniowie mają za zadanie wybić się nawzajem Zeusem lub Nożem. Po zabiciu innego więźnia otrzymuje się kolejny strzał z Zeusa, w przypadku, gdy nie trafimy - zostaje nam tylko Nóż. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

ZombieDay - Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po rozpoczęciu zabawy mają do wyboru 5 broni (AK-47, AWP, M4A4, M4A1-S, XM1014) którymi będą musieli bronić się przed zombie (Strażnikami), którzy po rozpoczęciu zabawy otrzymują 3000 HP oraz dużo większego speeda. Zadaniem Więźniów jest zabicie zombie (Strażników), natomiast zadaniem Strażników jest wybicie ocalałych (Więźniów). Ostatni żywy więzień ma prawo do wzięcia życzenia, chyba że unikał on walki/kampił.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 30 sekund,
 • Zakaz wchodzenia na zabawy, gdzie Strażnicy nie mogą się dostać przez swojego speeda (np. climb, deathrun itp.)
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

PokeDay - Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po tym czasie mają 20 sekund na wcielenie się w jednego z 4 pokemonów (Bulbasaura, Charmandera, Squirtle lub Pikachu). Każdy pokemon posiada inne perki takie jak: ilość HP, ilość pancerza, broń, szybkość poruszania się. Więźniowie mają za zadanie wybić się nawzajem. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Polowanie Na Kurczaki – Więźniowie mają minutę, aby się rozbiec po mapie. Zamieniają się w kurczaki, a CT musi ich zabić z AWP. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Polowanie – Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po upływie minuty CT ma zabić z AWP NoScope Terrorystów. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

SniperElite – Więźniowie mają 15 sekund, aby się przygotować. Po rozpoczęciu zabawy strzelają do siebie z AWP (NoScope). Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

NadeDay – Więźniowie mają 15 sekund, aby się przygotować, Po rozpoczęciu zabawy mają 20 HP i dostają granaty wybuchowe tzw. nade'y. Więźniowie mają za zadanie zabić się nawzajem tym nade'm. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

DecoyDay – Więźniowie mają 15 sekund, aby się przygotować, Po rozpoczęciu zabawy mają 1HP i dostają decoy'e. Więźniowie mają za zadanie zabić się nawzajem tym granatem. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Latające Scouty – Więźniowie mają 30 sekund, aby się przygotować, Po rozpoczęciu zabawy mają otrzymują zwiększoną grawitację i mają 5 sekund na skok, jeżeli nie skoczą to otrzymują DMG.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Wojny Gangów – Więźniowie mają 15 sekund na przygotowanie się, po czym następuje losowanie na dwie drużyny (Czerwone i Zielone). Więźniowie zabijają się między drużynami. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Dzieci Wojny - Antyterroryści mają 30 sekund na rozejście się po mapie, w tym czasie terroryści są zamrożeni w celach, po upływie tego czasu więźniowie zostają odmrożeni, dostają po glock'u-18, każdy CT otrzymuje po 500 HP. Zadaniem CT jest przeżycie rundy, gdy Terroryści strzelają do nich. Dozwolone jest podnoszenie broni z mapy. Ostatni więzień ma prawo do wzięcia życzenia, chyba że unikał on walki/kampił. Zakaz używania secretów, które zabijają którąś z drużyn ( takich jak na mapie dust2_v_50f).

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi.
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund.
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz używania secretów, które zabijają którąś z drużun (takich jak na mapie dust2_v_50f).
 • Zakaz brania broni z GR (chyba, że pozwolił na to Prowadzący).
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Ganiany Epidemia - Więźniowie mają 15 sekund na rozbiegnięcie się po mapie, po tym czasie CT ma za zadanie ganiać TT z nożem, uderzony więzień zostaje zamrożony, po 8 sekundach zamrożenia umiera. Zamrożony więzień może zostać odmrożony przez uderzenie nożem przez członka swojej drużyny. Wszyscy mają BunnyHop'a. Ostatni żywy wiezień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Strażnicy mają zakaz stania przy zamrożonych Więźniach w celu złapania innych Więźniów, chcących uratować członków swojej drużyny.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Apokalipsa - Więźniowie mają 30 sekund na rozbiegnięcie się po mapie, po upływie tego czasu jeden losowy więzień zostaje zarażonym, jego model staje się zielony. Jego zadaniem jest zainfekowanie innych więźniów uderzając w nich nożem. Ostatni zdrowy więzień ma życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

One In The Chamber - Więźniowie mają czas na rozproszenie się po mapie, po upływie tego czasu otrzymują oni Desert Eagle'a z jednym pociskiem. Wszyscy są na jedno uderzenie z noża oraz jeden strzał z Deagle'a. Celem więźniów jest zabijanie innych więźniów używając noża lub Deagle'a. Za zabójstwo TT otrzymuje nabój do pistoletu. Ostatni żywy więzień wygrywa życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Gorący Ziemniak - Losowy więzień lub więźniowie otrzymują gorącego ziemniaka- bombę która wybucha po upływie czasu. Ich zadaniem jest przekazanie ziemniaka innym więźniom zanim wybuchnie. Ostatni więzień przy życiu wygrywa życzenie.

 • Zakaz przebywania w GR/Medyku/Celi,
 • Zakaz kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund,
 • Zakaz przechodzenia zabaw.
 • Zakaz leczenia się w każdy możliwy sposób.

Taryfikator Banów:

 • Taryfikator Banów jest poglądowym wyznacznikiem kar za czyny przewidziane i nieprzewidziane w regulaminie, administracja nie ma obowiązku z niego korzystać, ani się nim sugerować, jeżeli sądzi, że kara powinna być inna. Wszystko zależy od sytuacji, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych scenariuszy jakie mogą się wydarzyć na serwerze.

 


Bez tytułu.png

Administracja zastrzega prawo do zmian regulaminu, wszystkie zmiany wypisywane będą w odpowiedziach pod regulaminem
Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2019-2023 by Aelios.pl

Edytowane przez szczepan21cm
 • Lubię to! 1
 • Super 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Lekko odświeżono regulamin pod względem kosmetycznym oraz wyczyszczono wszystkie poprzednie aktualizacje regulaminu.

 • Lubię to! 1
 • Super 1

b_560x95.png

if SuchyCry then
		if BlejzuuIsDegraded then
			SerwerUpada
		end

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

CHANGELOG REGULAMIN

25.09.2022 *
Dodano punkt 4.19:
4.19
Nowym osobom (oznaczonym kolorem żółtym) należy dać więcej czasu niż przewidziane 3 sekundy na wykonanie polecenia. Strażnicy powinni poinstruować ich jak należy je wykonać, jeżeli sami nie potrafią tego zrobić. Nowe osoby powinny być traktowane ulgowo i nie powinny zostać zabijane za nieumiejętne wykonywanie poleceń.

05.10.2022 *
Dodano punkt 20 do Taryfikatora:
20. Życzenie śmierci, namawianie do samobójstwa itp. --> Upomnienie/Mute / Gag [30 rund] / Ban [24h] / Ban [7d] / Ban permanentny.

08.10.2022 *
Dodano punkt 3.12:
3.12 Pozycja kaczki - nakaz kucnij przytrzymaj, aż do odwołania


09.10.2022 *
Modyfikacja punktu 1.16:
1.16 Zakaz posiadania nicku, który brzmi jak polecenia prowadzącego (Pozycja buntu, Bezruch, Nakaz skakania itp.).
Zmieniono na:
1.16 Zakaz posiadania nicku, który brzmi jak polecenia prowadzącego (Pozycja buntu, Bezruch, Nakaz skakania itp.) jak i również nicków uniemożliwiających ich przepisanie np. "
𝓢𝓾𝓬𝓱𝔂".

22.10.2022 *
Modyfikacja punktu 4.10:
4.10 Jeżeli zostaną otwarte kraty od Jail'a (tyczy się to tylko CT) a nie został jeszcze wybrany prowadzący, nie zostały wydane polecenia lub prowadzący nie powtórzył poleceń po prośbie więźniów Strażnicy mają obowiązek wpisać komendę "!massfd". Natomiast jeśli TT kupi otwarcie cel to prowadzący ma prawo kontynuować prowadzenie."
Zmieniono na:
4.10 Jeżeli zostaną otwarte kraty od Jail'a (tyczy się to tylko CT) a nie został jeszcze wybrany prowadzący, nie zostały wydane polecenia lub prowadzący nie powtórzył poleceń po prośbie więźniów Strażnicy mają obowiązek dać losową "Automatyczną zabawę". Natomiast jeśli TT kupi otwarcie cel to prowadzący ma prawo kontynuować prowadzenie."
Modyfikacja punktu 7.8:
7.8 Jeżeli Warden nie otworzy cel do 10 minuty następuje FreeDay.
Zmieniono na:
7.8 Jeżeli Warden nie otworzy cel do 10 minuty następuje losowa Automatyczna zabawa.


12.02.2023 *
Modyfikacja punktu 1.2:
1.2 W przypadku, gdy ctków jest mniej niż być powinno względem terrorystów (stosunek 1-4), administrator nie może się buntować ale nie musi wchodzić do CT.
Zmieniono na:
1.2 W przypadku, gdy ctków jest mniej niż być powinno względem terrorystów (stosunek 1-4), administrator nie może się buntować.
Dodano punkt 1.18:
1.18 Jeżeli na serwerze nie będzie chętnych do gry po stronie CT, osoba z aktualnie najniższą rangą administracyjną na serwerze ma nakaz wejścia do CT, tak aby zachować prawidłowy stosunek ilości CT do ilości TT.


* 21.03.2023 *
Dodano punkt 7.20:
7.20 Prowadzący nie może wybrać automatycznej zabawy w rundzie w której Więzień otworzył cele za pomocą kontrabandy.

 • Lubię to! 4

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 2 tygodnie później...

4.15 Jeżeli terrorysta się zrespił (!resp) to obowiązują go nakazy / zakazy lub polecenia, które wydał prowadzący dla niego. Może on się zbuntować w chwili dołączenia do reszty Więzniów.

Zmieniono na:

4.15 Jeżeli terrorysta się zrespił (!resp) to obowiązują go nakazy / zakazy lub polecenia, które wydał prowadzący dla niego. Może on się zbuntować w chwili dołączenia do reszty Więzniów i wykonania następnego polecenia prowadzącego.

 • Lubię to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 1 miesiąc później...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

21.05.2023 *
Dodano punkt 10.12:

10.12 Zabawa w Smerfa może się odbyć tylko i wyłącznie, gdy liczba więźniów jest nieadekwatna do nadchodzącej zabawy.

Dodano zasady dla zabawy Smerf:

Smerf - Prowadzący losuje więźnia poprzez komendę (!los), wylosowana osoba ginie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

29.05.2023 *
Dodano punkt 6.4:
6.4 Nie musi śpiewać, jeżeli nie wyraża chęci, podczas kontroli na życzeniu.

 • Lubię to! 1
 • Super 2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

01.06.2023 *
Dodano punkt 10.13:
10.13 Po zakończonej zabawie ręcznej zwycięzca lub zwycięzcy (Więzień) łącznie mogą wybrać maksymalnie dwie osoby do zabicia.

Dodano punkt 5.10 oraz ustęp 5.10.1:

5.10 Więzień z FreeDayem nie może przeszkadzać w prowadzeniu rundy (np. wchodzić pomiędzy innych Więźniów, gdy są oni ustawieni obok siebie, blokować przy chodzeniu po markerze, stawać za plecami Strażnika, aby wymusić na nim niecelową prowokację).

 • 5.10.1 Nie tyczy się to rzucania granatów (w taki sposób, aby nie zranić Strażnika).
 • Lubię to! 1
 • Super 2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

04.07.2023 *
Zmieniono Zakazy dla Antyterrorystów (CT) na następujące:
 

6.5 Zakazy:

 • 6.5.1 Zakaz zadawania „Free Damage” więźniom.
 • 6.5.2 Zakaz dawania boxa w celach i w jednym TT'ku.
 • 6.5.3 Zakaz oszukiwania lub kłamania.
 • 6.5.4 Zakaz stosowania odpowiedzialności zbiorowej.
 • 6.5.5 Zakaz podrzucania broni więźniom chyba że jest ona pusta lub ma mało amunicji i ma ona być użyta do zabawy Prowadzącego.
 • 6.5.6 Zakaz wydawania poleceń, których wykonanie skutkuje gwarantowaną śmiercią np. wpadnij w tą dziurę oraz poleceń niewykonalnych.
 • 6.5.7 Zakaz wydawania poleceń, które mają zostać wykonane w zamkniętej celi (wyjątek stanowią cele z secretem oraz bronią).
 • 6.5.8 Zakaz rozkazywania więźniom wpisania komend związanych z serwerem np. "RTV- RockTheVote" (Tyczy się to też innych zwrotów).
 • 6.5.9 Zakaz wydawanie nakazu wyrzucania kosy / noża.
 • 6.5.10 Zakaz kampienia w secretach, Gun Room'ie i medyku podczas normalnych rund jak i zabaw. Wyjątkiem są sytuacje ciężkiego buntu podczas normalnych rund.
 • 6.5.11 Zakaz wchodzenia do CT z mutem od Valve.
 • 6.5.12 Zakaz samowolnego rzucania granatów błyskowo-hukowych w celu oślepiania więźniów na zabawach bez zgody Wardena.
 • Lubię to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

* 28.07.2023 *

Dodano ustęp 5.2.1:

5.2.1 Prowokacja nie następuje, jeżeli zbliżenie się Więźnia i Strażnika na odległość kontaktową jest spowodowane zabawą regulaminową rozpoczętą przez Prowadzącego.


Modyfikacja ustępu 7.7.1:

7.7.1 Czas 10 minut jest tolerancyjny, np. gdy prowadzący spóźni się o 2 sekundy to nie ma FreeDay'a
Zmieniono na:
7.7.1 Czas 10 minut jest tolerancyjny, np. gdy prowadzący spóźni się o 2 sekundy to nie ma Automatycznej Zabawy

 • Wow 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

* 28.08.2023 *

Dodano ustęp 9.0.1

9.0 [...]

 • 9.0.1 Jeżeli więźniowi zostanie przyznane życzenie i nie był on zbuntowany ma prawo zadawać obrażenia/zabijać antyterrorystów, nie traktujemy tego jako bunt.
Edytowane przez szczepan21cm
 • Super 2
 • Wow 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

30.08.2023

Dodano ustęp

1.16 Zakaz posiadania nicku, który brzmi jak polecenia prowadzącego (Pozycja buntu, Bezruch, Nakaz skakania itp.) jak i również nicków uniemożliwiających ich przepisanie np. "𝓢𝓾𝓬𝓱𝔂".

 • Zakaz propagowania treści nazistowskich, itp. poprzez nick oraz awatar

Zmodyfikowano punkt

1.5 Zakaz rozpowszechniania treści obraźliwych, erotycznych, nazistowskich itp. 

 • Super 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

*01.09.2023*

Edytowano następujące punkty regulaminu oraz dodano nowe.

1.2 W przypadku, gdy ctków jest mniej niż być powinno względem terrorystów (stosunek 1-4), administrator nie może się buntować. Stosunek może zostać naruszony podczas ciężkiego buntu.


1.6 Mikrofon dostępny dla osób z mutacja lub ogarniętym głosem. Osoby bez mutacji nie mogą nadużywać mikrofonu (Nie tyczy się to Administracji). Nie wolno nadużywać mikrofonu (również administracji).


2.9 Północ - Przykład: Jeżeli Warden wyda polecenie "(...) patrząc się na północ", to konkretne położenie geograficzne wskazuje nam biała strzałka nad radarem.


4.13 Osoby z FreeDay’em nie dołączają, nie przeszkadzają w prowadzeniu. Wszystkie osoby z FreeDay’em giną, kiedy na mapie zostanie 1 Więzień w TT.


6.5.3 Zakaz oszukiwania lub kłamania. Chyba, że prowadzący podczas zabawy np. w "kolorki" uprzedzi o myleniu więźniów.


4.19 Nowym osobom (oznaczonym kolorem żółtym) należy dać więcej czasu niż przewidziane 3 sekundy na wykonanie polecenia. Strażnicy powinni poinstruować ich jak należy je wykonać, jeżeli sami nie potrafią tego zrobić. Nowe osoby powinny być traktowane ulgowo i nie powinny zostać zabijane za nieumiejętne wykonywanie poleceń. Jeżeli Warden nie będzie tego robił, zostanie on ukarany CTWarn'em.


9.9 Podczas "Kontroli" gdy więzień chce, aby CT śpiewał/mówił wyznaczony tekst/piosenkę musi on to zrobić na czacie głosowym w CS:GO, mając włączony i aktywowany mikrofon. Jednakowoż gdy więzień każe strażnikowi krzyczeć lub robić cokolwiek innego strażnik nie wyraża chęci do śpiewania bądź, co narusza ogólnie pojęte zasady kultury i dobrego wychowania, strażnik nie jest zobowiązany do wykonywania polecenia, oraz nie może być karany za niewykonanie go.


5.5 Terrorysta może uderzyć CT podczas prowokacji nawet gdy jest zakaz bicia kosą, totalny bezruch itd. (prowokacja jest priorytetowa). Wyjątkiem jest punkt 5.2.1


10.14 Podczas, zabaw z mapy gdy np. jest 10 więźniów, zginąć może maksymalnie 4 więźniów. Wyjątek stanowi polecenie Warden'a "kto przeżyje ten przeżyje".


1.7 Wulgarne zachowanie, prowokowanie, obrażanie innych osób oraz grożenie im jest na serwerze zakazane. Również poprzez komendę /PV.

 

Zmieniono taryfikator banów

nowy taryfikator

Bez tytułu.png

 

Edytowane przez szczepan21cm
 • Super 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

03.09.2023

Dodano do regulaminu zabawę, i określono jej zasady

Quiz - Więzień wybiera kategorię, z której prowadzący zadaje pytanie, jeżeli TT odpowiada dobrze przeżywa, jeśli źle, umiera. Prowadzący, ma prawo wybrać sobie swoją kategorię jeżeli jest mniej niż 3 CT'ków żywych, lecz więźniowi przysługuje prawo do minimum jednej zmiany kategorii.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...