Skocz do zawartości

Regulamin JailBreak


Rekomendowane odpowiedzi

REGULAMIN JAILBREAK

 

I :: Zasady & Administracja


1.0 Administracja ma prawo do zbanowania gracza, bez podawania powodu.
1.1 Administracja ma zawsze rację.

1.2 W przypadku, gdy ctków jest mniej niż być powinno względem terrorystów (stosunek 1-4), administrator nie może się buntować, ale też nie musi przechodzić do ct.
1.3 Głos najwyższej rangi na serwerze (Opiekun / Head-Admin / Właściciel itp.) jest priorytetowy, admini z niższą rangą mają ich się słuchać. Np. Jeżeli na serwerze jest Admin i 2 Junior Adminów, to Junior Admini podporządkują się Adminowi, nigdy na odwrót.
1.4 Zakaz promowania innych serwerów, stron itp. Bez pozwolenia Właściciela  (SuchY lub UrwisCK).
1.5 Zakaz rozpowszechniania treści obraźliwych, erotycznych itp. 
1.6 Mikrofon dostępny dla osób z mutacja lub ogarniętym głosem. Osoby bez mutacji nie mogą nadużywać mikrofonu.
1.7 Wulgarne zachowanie, prowokowanie, obrażanie innych osób oraz grożenie im jest na serwerze zakazane.
1.8 Podszywanie pod innych graczy lub administrację jest na serwerze zakazane.
1.9 Wszystkie apelacje o UnBan'a składamy na forum w odpowiednim dziale lub na stronie bany.aelios.pl.
1.10 Zakaz puszczania muzyki. Wyjątkiem jest zgoda administratora.
1.11 Korzystanie z bugów w celu CRASH'owania serwera lub zdobywania fajek itp. będzie karane, każdy gracz który znajdzie bug jest zobowiązany do zgłoszenia go administracji oraz nie rozpowszechniania go.
1.12 Administracja ma obowiązek wypisywać pod danym regulaminem zmiany które zostały wprowadzone. 
1.13 Regulamin jest własnością domeny Aelios.pl i zastrzega sobie prawo do użycia go na konkurencyjnych serwisach.
1.14 Kategorycznie zabrania sie łamania ToS'u serwisów internetowych i platform streamingowych typu YouTube, Twitch itp Użycie n-wordów czy też innych p-wordów może skutkować permanentną blokadą konta Steam na naszym serwerze.

1.15 Sprzedawanie fajek jest zabronione, jedyną formą zakupu fajek jest interakcja przez !sklepsms. Sprzedaż skutkuje wyczyszczeniem konta (Obu osób z transakcji) i banem.
1.16 Zakaz posiadania nicku, który brzmi jak polecenia prowadzącego (Pozycja buntu, Bezruch, Nakaz skakania itp.).
1.17 Zakaz wypowiadania poleceń nie będąc prowadzącym - jest to mylenie graczy (Nie dotyczy punktu 4.6).

II :: Podstawy


Pojęcia:


2.0 Prowadzący (Warden) - osoba prowadząca więzienie, wydająca rozkazy/nakazy.
2.1 Strażnik (Antyterrorysta) - osoba pilnująca porządku w więzieniu, pomaga prowadzącemu. 
2.2 Więzień (Terrorysta) - wykonuje polecenia prowadzącego.
2.3 GunRoom – Miejscówka CT, inaczej zbrojownia.

2.4 Fajki - Waluta serwerowa dzięki której można kupić wszelakiego rodzaju rzeczy !sklep.
2.5 FreeDay - Dzień wolny od zakazów / nakazów wydawanych przez strażników.
2.6 Kraty - Ruchomy element celi, który otwiera się lub zamyka gdy chcemy wyjść / wejść do celi (Mogą być to drzwi, szyba itp.).
2.7 Kampienie - Stanie 10 sekund w jednym miejscu lub 30 sekund na jednej płaszczyźnie / w jednym pomieszczeniu.

III :: Polecenia


3.0 Bezruch - nie możesz się ruszać (WASD); możesz tylko zmieniać położenie kamery, włączać latarkę i bić nożem, skakać, kucać.
3.1 Totalny Bezruch -  Nie możesz przemieszczać się, kucać, skakać, rozglądać się. Nie możesz wyrzucać broń, ani nie możesz jej zmieniać. Totalny Bezruch przypomina trochę AFK.

3.2  TT mówi TT ginie - Polecenie mówi, że terroryści mają zakaz rozmawiania na chacie głosowym. Odezwanie się grozi zabójstwem przez CT.
3.3 Pozycja buntu (Jest priorytetowa) - kucasz stale patrząc się maksymalnie w dół mając bezruch.

3.4 Potylica  - Oparcie potylicy o tylną ścianę celi i patrzenie się na drzwi. Mając przy tym totalny bezruch. 
3.5  Przylegacie Skronią do X - przyleganie skronią (prawą lub lewą) do wyznaczonej części celi i mają oni totalny bezruch .
3.6 Przylegacie Żuchwą do X - przyleganie żuchwą do określonej ściany lub kraty cel patrząc maksymalnie w górę. Mając przy tym totalny bezruch.
3.7 Przylegacie Czołem do X - przyleganie czołem do określonej ściany lub kraty cel patrząc się przed siebie. Mając przy tym totalny bezruch.
3.8 Nakaz - Prowadzący ci coś nakazuję, np. "Podskocz" Masz podskoczyć.
3.9 Zakaz - Prowadzący ci coś zakazuję, np. "Zakaz skakania" Nie możesz skakać.
3.10 Idziecie / Biegniecie (Po markerze) - Więźniowie idą lub biegną po markerze, w stronę, w którą marker jest rysowany, mają zakaz cofania się, oraz bezruch na końcu markera, który odwołuje się wraz z przedłużeniem markera.

 • 3.10.1 Idziecie - Poruszanie się z włączonym klawiszem odpowiedzialnym za chód. (Domyślnie: SHIFT)
 • 3.10.2 Biegniecie - Poruszanie się bez włączonych dodatkowych klawiszy odpowiedzialnych za poruszanie się w grze. (Bez CTRL / SHIFT)


IV :: Zasady Ogólne JB


4.0 Stosunek CT do TT wynosi 1:4. (Czyli jeden CT przypada na czterech T).
4.1 Gdy strażnik zabił Cię bezpodstawnie, możesz odwołać się od tego pisząc „!fk + powód”.
4.2 Na FK powód musi być prawdziwy i nie może być bezpodstawny. Spamowanie/Bezpodstawne używanie komendy "!fk" skutkuje karą.
4.3 Dzień pierwszy to zawsze FreeDay. 
4.4 W Środy i Soboty powinny być zabawy. Jeżeli więzniowie się buntują, Warden ma prawo odmówić zabawy.
4.5 Zabawy są dostępne co trzy rundy.
4.6 Polecenia wydaje wyłącznie prowadzący i jego macie się słuchać. Wyjątek stanowią cele z bronią i secretem. 
4.7 Wszystkie polecenia należy wykonać najszybszym tempem i najkrótszą drogą, chyba że zostało powiedziane inaczej. 
4.8 Każdy nakaz i zakaz (Poza nakazem podążania) który został wydany np. bezruch musi zostać odwołany przez prowadzącego.
4.9 Zakaz oszukiwania na zabawach typu ( Quiz, Kuchnia, itp.) oraz domyślnych zabawach na mapach (Basen, Wyścigi, itp.).
4.10 Jeżeli zostaną otwarte kraty od Jail'a (tyczy się to tylko CT) a nie został jeszcze wybrany prowadzący, nie zostały wydane polecenia lub prowadzący nie powtórzył poleceń po prośbie więźniów Strażnicy mają obowiązek wpisać komendę "!massfd". Natomiast jeśli TT kupi otwarcie cel to prowadzący ma prawo kontynuować prowadzenie."
4.11 Jeżeli prowadzący ginie automatycznie wszystkie poprzednie polecenia zostają unieważnione. Jednakże wszyscy więźniowie mają pozycję buntu.
4.12 Zbliżanie się bez powodu do CT, na odległość kontaktową, jest traktowana jako próba buntu (CT ma prawo Cię zabić).
4.13 Osoby z FreeDay’em nie dołączają. Wszystkie osoby z FreeDay’em giną, kiedy na mapie zostanie 1 Więzień w TT.
4.14 Terrorysta, który był AFK lub uciekł ma prawo dołączyć do zabawy lub też może zostać zabity zależnie od woli prowadzącego. Warden ma zakaz zmiany zdania oraz "baitowania" (np. Warden pozwoli komuś dołączyć po czym mówi że nie obiecywał że nie zabije.)

 • 4.14.1 Warden wydaje czasowe pozwolenie lub czasowo odmawia powrotu dla wszystkich- jeżeli warden pozwoli wrócić jednemu więźniowi musi on zezwolić na powrót wszystkim przez następne 30 sekund, jeżeli nie pozwoli nie może on pozwolić wrócić nikomu przez 30 sekund. Po upływie tego czasu warden ma prawo zmienić zdanie, zasada powtarza się.
 • 4.14.2 Jeżeli Warden pozwolił wrócić więźniowi, a więzień ten uciekł/zbuntował się ponownie, Prowadzący nie musi pozwolić mu na ponowny powrót.
 • 4.14.3 Więzień który otrzymał zgodę na powrót musi wyrzucić wszystkie bronie palne oraz ładunki wyważające i nie może się ponownie zbuntować zanim dołączy do reszty więźniów.

4.15 Jeżeli terrorysta się zrespił (!resp) to obowiązują go nakazy / zakazy lub polecenia, które wydał prowadzący dla niego. Może on się zbuntować w chwili dołączenia do reszty Więzniów.
4.16 Jeżeli terrorysta się zrespił (poprzez !fk) to obowiązują go nakazy / zakazy lub polecenia, które wydał prowadzący dla reszty więźniów. Może on się zbuntować od razu po zrespieniu i nie musi dołączać do reszty grupy więźniów.


V :: Zasady Więźnia (Terrorysty)


5.0 Zadaniem więźnia jest wykonywanie poleceń strażnika. (Może ich nie wykonywać, wtedy otrzyma odpowiednią karę.)
5.1 Więzień nie może zostać zabity za posiadanie granatów czy zeus’ów.
5.2 Jeżeli CT jest na zasięg noża T i nie musi do niego podejść to można go bić i zabić bez konsekwencji (prowokacja).
5.3 Więźniowie mają zakaz kampienia w secretach, przewidziany czas tylko na ucieczkę. (Mogą kampić na wyjściach i wejściach.)
 
5.4 Podczas FD można się buntować, natomiast jeżeli TT weźmie broń, CT może go zabić.
5.5 Terrorysta może uderzyć CT podczas prowokacji nawet gdy jest zakaz bicia kosą, totalny bezruch itd. (prowokacja jest priorytetowa).
5.6 Zbuntowany więzień musi się dynamicznie buntować. Zakaz SKRAJNEGO kampienia, przedłużania na siłę itd.

VI :: Zasady Strażnika (Antyterrorysty)


6.0 Musi mieć sprawny mikrofon, znać cały regulamin i przejść test na CT (!testct),
6.1 Pilnuje więźniów (Nie biega po mapie i zwiedza),
6.2 Spełnia życzenie ostatniego więźnia.
6.3 Osoby z mutacją mają pierwszeństwo w CT przed osobami bez mutacji.
Zakaz:
– Zadawania „FreeDamage” więźniom.
– Dawania box'u w celach i w jednym TT'ku.
– Oszukiwania lub kłamania.
– Stosowania odpowiedzialności zbiorowej.
– Podrzucania broni więźniom chyba że jest ona pusta lub ma mało amunicji i ma ona być użyta do zabawy Prowadzącego.
– Wydawania poleceń, których wykonanie skutkuje gwarantowaną śmiercią np. wpadnij w tą dziurę oraz poleceń niewykonalnych.
– Wydawania poleceń, które mają zostać wykonane w zamkniętej celi (wyjątek stanowią cele z secretem oraz bronią).
– Rozkazywania więźniom wpisania komend związanych z serwerem np. "RTV- RockTheVote" (Tyczy się to też innych zwrotów).
– Zakaz wydawanie nakazu wyrzucania kosy / noża.
-Podczas normalnych rund, jak i zabaw dla obu drużyn, strażnik ma zakaz kampienia w secretach, Gun Room'ie i medyku. Wyjątkiem są sytuacje ciężkiego buntu podczas normalnych rund.
-Osoby, które posiadają mute od valve, mają zakaz wchodzenia do ct.

* Za złamanie zakazów Administracja będzie wyciągać konsekwencje w postaci CT Banów.


VII :: Zasady Prowadzącego (Warden’a)


7.0 Priorytetem prowadzącego powinna być dobra zabawa!

 • 7.0.1 Priorytetem prowadzącego w każdej rundzie prowadzonej (nie dotyczy zabaw i freedaya) jest doprowadzenie do ostatniego życzenia. Prowadzący może w sytuacjach tego wymagających ocalić życie dwóch więźniów w przypadku zabawy która zabiłaby ich obu.

7.1 Prowadzący powinien mieć ogarnięty głos. Wyjątki stanowią osoby z rangą "AeliosCT".
7.2 Prowadzący ma obowiązek dać więźniom przynajmniej 3 sekundy (w grze) na wykonanie poleceń, wyjątkiem są zabawy typu Pierwsza / Ostatnia Reakcja.
7.3 Prowadzący nie może wydać więcej niż cztery polecenia przed otwarciem cel.
7.4 Zabrania wybierania zabaw z !menu, gdy ktoś posiada FreeDay'a.
7.5 Zakaz zakończenia zabawy przed jej prawidłowym zakończeniem. (Nie tyczy się to chowanego.)
7.6 Prowadzący przejmuje również zasady strażnika.

 • Czas 10 minut jest tolerancyjny, np. gdy prowadzący spóźni się o 2 sekundy to nie ma FreeDay'a,
 • Gdy zmieni się prowadzący to czas się przedłuża [ Powodem zmiany może być (!uw lub śmierć prowadzącego) ],
 • Gdy CT ma ciężką sytuację np. duży bunt / strzelanina to czas się przedłuża.

7.7 Jeżeli Warden nie otworzy cel do 10 minuty następuje FreeDay. 
7.8 Warden ma nakaz prowadzić kreatywnie. Każde monotonne i nudne prowadzenie będzie odpowiednio karane. Zasada ta nie dotyczy, gdy są osoby zbuntowane i CT stara się opanować sytuacje.
7.9 Prowadzący nie może nakazać więźniowi wyrzucenia bomb, wabików czy innych przedmiotów uzyskanych z secreta (nie tyczy się to broni).
7.10 Prowadzący nie może nakazać więźniowi wyrzucenia zwykłych granatów np. wabik, he-grenade, smoke itd.
7.11 Prowadzący może nakazać więźniowi wyrzucić ładunki wyważające.
7.12 Podczas sytuacji gdy prowadzący nie ogarnie buntu nie może on dać więźniom box'a w celu wybicia zbuntowanych.
7.13 Zakaz dawania polecenie "Totalny bezruch" na bezruchu i na odwrót. Wytłumaczenie: Jeżeli nadano polecenie bezruch to należy odwołać bezruch i dać dopiero totalny bezruch.
7.14 Prowadzący ma zakaz bezpodstawnego mutowania TT.

7.15 Prowadzący nie może używać blokowania więźniów na swoją korzyść.

 • Przykład - Prowadzący użył blokowania (gdy jeden z więźniów źle wykonał polecenie) w celu ułatwienia sobie go zabicia.
 • Przykład - Prowadzący użył blokowania (gdy jeden z więźniów na mapie się zbuntował) w celu ułatwienia sobie go zabicia.

Oczywiście przypadki takie jak używanie blokowania, by więźniowie mogli złączyć szereg, pozostają nienaruszone.
7.16 Podczas sytuacji, gdy po buncie zginie prowadzący i został tylko 1 żywy CT, ten nie musi natychmiast brać wardena.
7.17 Prowadzący nie może dać zabawy automatycznej jeżeli przed jej rozpoczęciem zginął chociaż 1 CT za sprawą więźniów. Wyjątkiem stanowi zabawa automatyczna wybrana na życzeniu przez więźnia, która stroni od tej zasady.
7.18 Jeżeli Prowadzący chce odblokować respienie dla więźniów poprzez komendę "!resp" musi wcześniej poinformować o tym od którego do którego momentu będzie można się zrespić, może on z powrotem zablokować respienie dopiero po 10 sekundach od jego odblokowania lub wcześnej, jeżeli wszyscy martwi więźniowie się zrespią.


VIII :: Usługi na Serwerze


VIP zawiera:

 1. Na początku rundy +10 HP,
 2. Za każdy HeadShot +5 HP,
 3. Mnożnik zarobionych fajek x2,
 4. Dostęp do podwójnych skoków,
 5. Dostęp do ruletki, informacje o ruletce znajdziesz pod !ruletkainfo,
 6. Możliwość korzystania z kamery trzeciosobowej !tp
 7. Możliwość korzystania z latarki pod F,
 8. Tag w tabeli [ VIP ],
 9. Tag na chacie [ VIP ],
 10. Możesz zaszpanować na serwerze, 
 11. Unikalny model dla rangi VIP,
 12. Kupując VIPa wspierasz naszą sieć.

PREMIUM zawiera:

 1. Na początku rundy +30 HP,
 2. Za każdy HeadShot +10 HP,
 3. Dostęp do podwójnych skoków,
 4. Brak DMG od upadku,
 5. Mnożnik zarobionych fajek x3,
 6. Możliwość korzystania z latarki pod F,
 7. Resztę co zawiera VIP lub jego ulepszenia,
 8. Tag w tabeli [ PREMIUM ],
 9. Tag na chacie [ PREMIUM ],
 10. Możesz zaszpanować na serwerze, 
 11. Unikalny model dla rangi PREMIUM,
 12. Kupując PREMIUM wspierasz naszą sieć.


8.0 Na serwerze, również można zakupić walutę „fajki”.
8.1 Wszystkie usługi nie są zwrotne.
8.2 Zakupując usługę akceptujesz regulamin i warunki zakupu.
8.3 Wszystkie usługi są do nabycia w grze !sklepsms, można je zakupić za pomocą PaySafeCard, SklepSMS lub PayPal.


IX :: Życzenia


9.0 Ostatni więzień ma prawo do życzenia w każdej normalnie prowadzonej rundzie oraz zabawie pod warunkiem że system sam mu je przypisze i nie jest zbuntowany. W przypadku zbuntowanego więźnia, który nie weźmie "Buntu" dotyczy ich punkt 9.7
9.1 Terrorysta może wybrać pięć możliwości życzeń które znajdują się pod "!lr" lub wymyślić życzenie które w żaden sposób nie urazi Strażników (np. W następnej rundzie "Maciek" ma prowadzić głosem dziewczynki.)
9.2 Podczas życzenia, gdy więzień wybrał kontrolę nad CT to więzień „przejmuję zasady” Wardena. 
9.3 Własne życzenie nie może wymagać ingerencji administratora. 
9.4 Życzenie może być wykorzystane i obowiązywać w rundzie bieżącej lub następnej. 
9.5 Życzenie nie może być w jakikolwiek sposób obraźliwe dla kogokolwiek. 
9.6 Czas na wypowiedzenie życzenia to 1 minuta. Po upływie czasu gracze zostają zgładzeni.
9.7 Jeżeli więzień jest zbuntowany, a ma życzenia to musi wziąć "Bunt", gdy go nie weźmie strażnicy mają nakaz zabicia się. (!kill)
9.8 1 życzenie = 1 FreeDay.
9.9 Podczas "Kontroli" gdy więzień chce, aby CT śpiewał/mówił wyznaczony tekst/piosenkę musi on to zrobić na czacie głosowym w CS:GO, mając włączony i aktywowany mikrofon. Jednakowoż gdy więzień każe strażnikowi krzyczeć lub robić cokolwiek innego, co narusza ogólnie pojęte zasady kultury i dobrego wychowania, strażnik nie jest zobowiązany do wykonywania polecenia, oraz nie może być karany za niewykonanie go.
9.10 Życzeniem może być wybranie zabawy na następną rundę, pod warunkiem, że żadna zabawa nie odbywała się w poprzedniej rundzie.
9.11 Życzeniem może być wybranie zabawy regulaminowej lub na mapie na następną rundę. Jednakowoż życzenie to nie może zmuszać prowadzącego do prowadzenia niekreatywnie lub prowadzeniu jednej zabawy na całą rundę.

 


X :: Zasady Ogólne Zabaw


10.0 Wszelkie nowe gry i zabawy muszą być dokładnie wytłumaczone przed ich rozpoczęciem.
10.1 Zabawy muszą być przeprowadzone tak, aby każdy miał równe szanse. 
10.2 Wybrana cyfra zabija gracza liczonego od wcześniej ustalonej strony, domyślnie liczymy od lewej. 
10.3 Zabawa może wystartować na strzał z broni, odliczenie czy jakikolwiek inny sposób przez który więźniowie zrozumieją że zabawa się rozpoczęła. 
10.4 Zakaz wchodzenia do secretów, do których jest tylko jednorazowe wejście podczas zabaw. 
10.5 Można używać tylko i wyłącznie broni, które otrzymaliśmy podczas zabawy. (Nie tyczy się FreeDay’a).
10.6 MassFD nie jest liczony jako zabawa, podczas której CT ma obowiązek przebywać w GunRoom'ie. Po upływie 2 minut wszyscy zostają zgładzeni.
10.7 W zabawie Pierwsza/Ostatnia Reakcja można zabić max. 2 osoby. (Pierwsza reakcja polega na wytypowaniu jednej osoby która może wskazać max. 2 osoby z drużyny Terrorystów do zabicia.)
10.8 Zakaz mutowania więźniów na zabawach (KillDay,  SniperElite itp.). Jeżeli jakiś więzień podczas zabawy dla T wejdzie do GunRoom'u (GR) lub zaatakuje CT to ma on zostać zabity lub zeslay'owany.
10.9 Terroryści muszą prowadzić grę dynamiczną, na tych zabawach (dynamicznych) mają zakaz:
                      - Kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund (Duża powierzchnia nie obejmuje zasady kampienia),
                      - Leczenia się.

10.10 Strażnicy nie mogą przeszkadzać więźniom w zabawach dedykowanych tylko dla nich.

10.10.1 Strażnicy podczas zabaw powinni wykonywać zadania opisane na początku każdej zabawy na chacie

10.10.2 Podczas zabaw np. KillDay / NadeDay sojusz maksymalnie do 2 osób.

 

 


Poszczególne Zabawy i ich Zasady

Zabawy :: Ręczne (Ingerencja Prowadzącego)

Pierwsza reakcja – Pierwsza osoba, która wykona to polecenie jest nagradzana.

Ostatnia Reakcja -  Ostatnia osoba, która wykona to polecenie ginie.

Odwrotna Reakcja - Zabawę należy rozpocząć odpowiednią formułką - rozpoczynam/zagramy w Odwrotną reakcję oraz w podobny sposób ją zakończyć - Kończymy grę/zabawę w Odwrotną reakcję. Zabawa polega na wykonywaniu poleceń prowadzącego na opak. Jeśli strażnik każe więźniom zrobić krok do przodu, to ci powinni zrobić krok do tyłu (podobnie inne polecenia podskocz = kucnij, spójrz w lewo = spójrz w prawo itp.). Więzień, który się pomyli - ginie.

Kolorki - Strażnik strzela w podłogę kule, a więźniowie mają je odgadnąć, jeżeli nie odgadną to giną. Ilość kolorków zależy od ingerencji prowadzącego. Prowadzący może, również zagrać w kolorki, w których jeżeli więzień zgadnie kolorek to ginie.

Szybkie Paluszki – Pierwsza osoba, która przepisze słówko jest nagradzana.

Katyń - Więźniowie stają w równej linii obok siebie, ich zadaniem jest podskoczyć na komendę którą wybierze sobie prowadzący, po wypowiedzeniu więźniowie kucają a prowadzący strzela z AWP. Kto się spóźni ten ginie.

Pokemony - Prowadzący dzieli więźniów na dwie równe drużyny, do zabawy przyłącza się dodatkowo dwóch strażników, którzy będą stali na czele każdej z grup. Drużyny ustawiają się naprzeciwko siebie, a strażnicy wcielają się w rolę "trenera pokemonów". Strażnicy wybierają po jednym więźniu, którzy będą walczyć między sobą. Cała zabawa trwa, aż zostaną przy życiu tylko pokemony z jednej drużyny.

Fala - Prowadzący ustawia więźniów w szeregu i ustala stronę, od której ma się zacząć fala. Na jego znak każdy więzień musi podskoczyć w odpowiedniej kolejności, kto się pomyli - ginie.

Wirus - Prowadzący wyznacza teren, po którym mogą poruszać się więźniowie. Wybiera jednego z więźniów, który będzie miał wirusa. Wirusem jest pusta broń. Zabawa polega na podrzuceniu jednemu z więźniów wirusa. Klawisze zabijają więżnia z wirusem. Zabawa może trwać dowolną ilość czasu wybraną przez prowadzącego.

Zdrajca - Prowadzący wybiera jednego ze strażników (może wybrać siebie) do roli Zdrajcy, nick wybranej osoby powinien zostać napisany na drużynowym chacie strażników. Zadaniem więźniów jest odgadnięcie, który ze strażników jest "Zdrajcą" oraz stanięcie przy wybranym strażniku w rzędzie. Przeżyje rząd więźniów, który stanie przy prawidłowym strażniku.

Sajmon Mówi - Zabawa polega na uważnym słuchaniu prowadzącego, którego polecenia musicie wykonywać, pod warunkiem, gdy poprzedza je sformułowanie Sajmon mówi. Za błąd, bądź chwilę zawahania więzień ginie. Zabawę można rozpocząć dowolną formułą, byleby padło stwierdzenie rozpoczynam / rozpoczynamy grę / zabawę w Sajmon mówi / w Sajmona oraz zostać zakończona w analogiczny sposób słowami: Sajmon mówi kończymy / koniec / zabawę / grę w Sajmon mówi / w Sajmona. Nie trzeba mówić kto jest Sajmonem, z automatu jest nim prowadzący strażnik, chyba, że wypowie on formułkę: "sajmon mówi, sajmonem jest/będzie teraz...". Sajmonem może być tylko strażnik. Nowe polecenie anuluje poprzednie, jeśli jest z nim sprzeczne. Rozpoczęcie zabawy NIE niweluje zakazu mówienia oraz poruszania się.

Baba jaga patrzy - Gdy prowadzący się nie patrzy, więźniowie musza biec. Jednakże gdy się do nich odwróci nie mogą się już przemieszczać i ruszać. Kto to zrobi ginie. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do wyznaczonego miejsca przed prowadzącego.

Farmer - Prowadzący za pomocą pierwszej reakcji/mistrza klawiatury wybiera więźnia, który zostanie farmerem. Po wybraniu farmera, reszta więźniów zostaje jego stadem. Strażnik wydaje polecnia, np. stadko idzie się myć, w tym momencie farmer powinien poprowadzić więźniów (stado) do najbliższego basenu bądź brodzika. Reszta więźniów na kucaka idzie za farmerem, osoba, która dotrze w wyznaczone miejsce ostatnia, ginie.

Krew - Zabawa polega na wystrzeleniu przez  strażnika jednego pocisku w tą samą część ciała więźniów. Kogo plama krwi będzie większa wygrywa.

Butelka - Więźniowie ustawiają się w kole, na środku stoi warden oraz podrzuca broń. Kto zostanie wskazany przez lufe pistoletu ginie.

Dokończ zdanie - Prowadzący strażnik rozpoczyna jakieś zdanie, więźniowie mają za zadanie dokończyć te zdanie, ci którzy zrobią to w sposób najśmieszniejszy/najciekawszy przeżyją.

Szczyt - Prowadzący daje więźniom określony czas na znalezienie najwyższego punktu na mapie, więzień, który go znajdzie, wygrywa.

Jaka to melodia? - W tej zabawie wygrywa więzień, który odgadnie tytuł piosenki śpiewanej przez prowadzącego strażnika.

Kalambury - W tej zabawie wygrywa więzień, który odgadnie obrazek narysowany na ścianie markerem (lub strzałami) przez prowadzącego strażnika.

Kule - W tej zabawie wygrywa więzień, który odgadnie lub będzie najbliższej ilości pocisków pozostałych prowadzącemu strażnikowi w magazynku po wystrzeleniu ich z jego broni.

Podłoga to lawa - W tej zabawie ginie więzień, który w przeciągu 5 sekund, nadal będzie znajdował się na ziemi (schody to też ziemia).

Snajper - Strażnicy dają określoną przestrzeń więźniom do biegania. O określonym czasie zaczynają wybijać więźniów do wyznaczonej wcześniej ilości.

 Ze starym na plecach - Więźniowie ścigają się w parach na wyznaczonej trasie (Jeden kucając, drugi na jego plecach). Nie może żaden przy tym spaść, bo inaczej przegrywają.

Lustro - Podczas zabawy więźniowie muszą powtarzać wykonywane przez prowadzącego strażnika czynności. Więzień, który się pomyli - ginie.

Armia - Więźniowie muszą patrzyć się w kierunku prowadzącego strażnika. Po wydaniu tej komendy prowadzący nie może się poruszać.

- W lewo zwrot - należy odwrócić się o 90° w lewo.

- W prawo zwrot - należy odwrócić się o 90° w prawo.

- W tył zwrot - należy odwrócić się o 180°.

* "Baczność" powinno być pierwszym poleceniem prowadzącego, aby mieć pewność, że wszyscy więźniowie na początku zabawy są zwróceni w tym samym kierunku. Wszystkie inne polecenia (np. lewo) to zmyłki prowadzącego. Prowadzący przed rozpoczęciem zabawy powinien wyjaśnić jej zasady.

Złoty strzał - Więźniowie mówią lub piszą wardenowi z jakiej odległości, z jakiej broni, ile razy oraz w jaką część ciała ma w nich strzelić. Celem Więźnia jest posiadanie jak najmniejszej ilości zdrowia, tym samym nie ginąc. Wygrywa więzień z najmniejszą ilością zdrowia na końcu zabawy. Prowadzący nie może obijać i leczyć więźniów tak, aby mieli równy poziom zdrowia (100HP). Bronie, które może wybrać więzień są ustalane przez prowadzącego. Więzień musi powiedzieć całą "formułę" zanim warden zacznie strzelać, nie dopuscza się dodawania strzałów, w momencie gdy warden zaczął już strzelać.

Konkurs artystyczny - Prowadzący ustala miejsce i czas zabawy, więźniowie za pomocą noża rysują na ziemi obrazek, po wyznaczonym czasie strażnicy wybierają najlepsze według nich prace, których autorzy wygrywają zabawę.

Zabawy :: Automatyczne

Chowany – Więźniowie mają 90 sekund, na ukrycie się, a CT jest zamrożone w GunRoom'ie. Po rozpoczęciu zabawy gracze zostają zamrożeni, a strażnicy szukają. Strażnicy zabijają graczy, których znajdą. Ostatni żywy więzień ma życzenie.  Chowany może być na kolorki lub na zabijanie.

 • Kolorki - Strażnicy kogo pytają o kolorek (!paleta), gdy powie to CT strzela w ziemie (Podczas chowanego prowadzący wybiera ilość kolorów, które CT ma strzelić. Maksymalnie 3 strzały). Jeżeli więzień zgadnie zostaje pomijany, jeżeli nie to ginie. Gdy zostaną znalezieni wszyscy to zabawa w kolorki trwa od początku, czyli od pierwszego znalezionego więźnia do ostatniego.
 • Zabijanie - Strażnicy szukają więźniów, gdy go zobaczą to go zabijają.

KillDay – Więźniowie  mają minutę, na przygotowanie się. Po tym czasie walczą ze sobą na losową broń, która jest jednakowa dla wszystkich. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

Ganiany [ BH ] – Więźniowie mają minutę, aby się rozbiec po mapie. Po tym czasie CT musi gonić i zabić ich z noża. Wszyscy mają BunnyHop'a. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

Ganiany [ Przyśpieszenie ] – Więźniowie mają minutę, aby się rozbiec po mapie. Po tym czasie CT musi gonić i zabić ich z noża. Wszyscy mają zwiększoną szybkość. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

Chuck Norris
- Więźniowie mają 30 sekund, aby się rozbiec po mapie. Po rozpoczęciu zabawy mają 1000 HP i dostają M249 (Krowę). Więźniowie mają za zadanie wybić się nawzajem tą bronią. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

ZeusDay - Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po rozpoczęciu zabawy otrzymują Zeusa. Więźniowie mają za zadanie wybić się nawzajem Zeusem lub Nożem. Po zabiciu innego więźnia otrzymuje się kolejny strzał z Zeusa, w przypadku, gdy nie trafimy - zostaje nam tylko Nóż. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

ZombieDay - Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po rozpoczęciu zabawy mają do wyboru 5 broni (AK-47, AWP, M4A4, M4A1-S, XM1014) którymi będą musieli bronić się przed zombie (Strażnikami), którzy po rozpoczęciu zabawy otrzymują 3000 HP oraz dużo większego speeda. Zadaniem Więźniów jest zabicie zombie (Strażników), natomiast zadaniem Strażników jest wybicie ocalałych (Więźniów). Ostatni żywy więzień ma prawo do wzięcia życzenia, chyba że unikał on walki/kampił.

PokeDay
- Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po tym czasie mają 20 sekund na wcielenie się w jednego z 4 pokemonów (Bulbasaura, Charmandera, Squirtle lub Pikachu). Każdy pokemon posiada inne perki takie jak: ilość HP, ilość pancerza, broń, szybkość poruszania się. Więźniowie mają za zadanie wybić się nawzajem. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

Polowanie Na Kurczaki – Więźniowie mają minutę, aby się rozbiec po mapie. Zamieniają się w kurczaki, a CT musi ich zabić z AWP. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

Polowanie – Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po upływie minuty CT ma zabić z AWP NoScope Terrorystów. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

SniperElite – Więźniowie mają 15 sekund, aby się przygotować. Po rozpoczęciu zabawy strzelają do siebie z AWP (NoScope). Ostatni żywy więzień ma życzenie.

NadeDay – Więźniowie mają 15 sekund, aby się przygotować, Po rozpoczęciu zabawy mają 20 HP i dostają granaty wybuchowe tzw. nade'y. Więźniowie mają za zadanie zabić się nawzajem tym nade'm. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

DecoyDay – Więźniowie mają 15 sekund, aby się przygotować, Po rozpoczęciu zabawy mają 1HP i dostają decoy'e. Więźniowie mają za zadanie zabić się nawzajem tym granatem. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

Latające Scouty – Więźniowie mają 30 sekund, aby się przygotować, Po rozpoczęciu zabawy mają otrzymują zwiększoną grawitację i mają 5 sekund na skok, jeżeli nie skoczą to otrzymują DMG.

Wojny Gangów – Więźniowie mają 15 sekund na przygotowanie się, po czym następuje losowanie na dwie drużyny (Czerwone i Zielone). Więźniowie zabijają się między drużynami. Ostatni żywy więzień ma życzenie.

Dzieci Wojny - Antyterroryści mają 30 sekund na rozejście się po mapie, w tym czasie terroryści są zamrożeni w celach, po upływie tego czasu więźniowie zostają odmrożeni, dostają po glock'u-18, każdy CT otrzymuje po 500 HP. Zadaniem CT jest przeżycie rundy, gdy Terroryści strzelają do nich. Drużyna Terrorystów ma zakaz brania broni z GR, natomiast nie jest zakazane podnoszenie broni z mapy. Ostatni więzień ma prawo do wzięcia życzenia, chyba że unikał on walki/kampił. Zakaz używania secretów, które zabijają którąś z drużyn ( takich jak na mapie dust2_v_50f). CT podczas tej zabawy ma zakaz kampienia.

Ganiany Epidemia - Więźniowie mają 15 sekund na rozbiegnięcie się po mapie, po tym czasie CT ma za zadanie ganiać TT z nożem, uderzony więzień zostaje zamrożony, po 8 sekundach zamrożenia umiera. Zamrożony więzień może zostać odmrożony przez uderzenie nożem przez członka swojej drużyny. Wszyscy mają BunnyHop'a. Strażnicy mają zakaz stania przy zamrożonych Terrorystach w celu złapania innych Więźniów, chcących uratować członków swojej drużyny. Ostatni żywy wiezień ma życzenie.

Apokalipsa - Więźniowie mają 30 sekund na rozbiegnięcie się po mapie, po upływie tego czasu jeden losowy więzień zostaje zarażonym, jego model staje się zielony. Jego zadaniem jest zainfekowanie innych więźniów uderzając w nich nożem. Ostatni zdrowy więzień ma życzenie.

One In The Chamber - Więźniowie mają czas na rozproszenie się po mapie, po upływie tego czasu otrzymują oni Desert Eagle'a z jednym pociskiem. Wszyscy są na jedno uderzenie z noża oraz jeden strzał z Deagle'a. Celem więźniów jest zabijanie innych więźniów używając noża lub Deagle'a. Za zabójstwo TT otrzymuje nabój do pistoletu. Ostatni żywy więzień wygrywa życzenie.

Gorący Ziemniak - Losowy więzień lub więźniowie otrzymują gorącego ziemniaka- bombę która wybucha po upływie czasu. Ich zadaniem jest przekazanie ziemniaka innym więźniom zanim wybuchnie. Ostatni więzień przy życiu wygrywa życzenie.

Taryfikator Banów:

 

 1. Używanie cheat'ów / wspomagaczy --> Ban permanentny.
 2. Reklamowanie innej sieci --> Upomnienie /  Ban [10 minut - Ban permanentny].
 3. Obrażanie Graczy / Admina --> Upomnienie / Ban / Mute [30m - 7dni] (W zależności od stopnia wyzywisk).
 4. Spamowanie --> Upomnienie / Gag [10m - 1h]
 5. Nadużywanie mikrofonu - Upomnienie / Mute [30m - 2h].
 6. Bug'owanie mapy --> Upomnienie / Ban [30m - 24h].
 7. Podszywanie się pod Gracza / Administratora - Upomnienie / Ban permanentny.
 8. Nie wykonywanie poleceń administratora - Upomnienie / Ban [30m - 2h].
 9. Faworyzowanie osób trzecich - Kick / Ban [30m - 1h].
 10. FreeKill (Liczony od 2 T) --> 10 rund za każdego.
 11. Pchanie się do CT --> Upomnienie / Ban [30m-1h] / Ban na CT [10-100 rund].
 12. Puszczanie bindów / muzyki --> Upomnienie / Mute [10m - Perm].
 13. Bezpodstawne nadużywanie komendy !FK --> Kick / Ban [1h - 24h].
 14. Bezpodstawne obijanie graczy po stronie CT (CT obija TT) --> CT Ban [30-Perm] rund / CTWarn.
 15. Bezpodstawne spamowanie mutowaniem Terrorystów --> Ban na CT  [50-300] rund / CTWarn /Ban [1h - 1dzień].
 16. Podawanie danych osobowych Gracza / Admina --> Ban Permanentny. 
 17. Zabijanie kolegów z drużyny (TeamKill w TT) --> Brak życzenia / Slay / Warn / Ban [30m - 3h]
 18. Baitowanie / przeszkadzanie w prowadzeniu --> Mute [1 - 60] Minut / Kick / Warn /  Ban [ 5 min - 1 H]
 19. Inne przewinienia nie wskazane w regulaminie --> Slay / Kick / Warn / Ban (brak limitów czasowych, za zgodą rang wyższych [email protected]+)


Administracja zastrzega prawo do zmian regulaminu, wszystkie zmiany wypisywane będą w odpowiedziach pod regulaminem
Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2019-2021 by Aelios.pl

Edytowane przez magmusiek
Last Update: 14.08.2022
 • Super 8
local playerPed = GetPlayerPed(-1)

if GetVehiclePedIsIn(playerPed) ~= nil then
 if IsEntityDead(playerPed) ~= false then
  SetEntityCoords(playerPed, AeliosJailBreak.x, AeliosJailBreak.y, AeliosJailBreak.z)
 end
end

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • przypiął ten
 • SuchY featured i unfeatured this temat
Temat został zamknięty

 

Forum.png.542288e77946084a0944d98d116fdc

 

local playerPed = GetPlayerPed(-1)

if GetVehiclePedIsIn(playerPed) ~= nil then
 if IsEntityDead(playerPed) ~= false then
  SetEntityCoords(playerPed, AeliosJailBreak.x, AeliosJailBreak.y, AeliosJailBreak.z)
 end
end

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

Zmiany regulaminu 29.03.2020 (Zmiany zostają respektowane od razu po zmianie regulaminu) Zapoznajcię się ze zmianami!
Zostały zmienione podpunkty:

1.2 Jeżeli nikt nie chce iść do CT lub nie ma prowadzącego to administrator ma obowiązek pójścia do CT i prowadzenia rundy. (Nie dotyczy to Ciszy Nocnej)
1.11 Administracja ma obowiązek wypisywać pod danym regulaminem zmiany które zostały wprowadzone. 

3.1 Totalny Bezruch -  Nie możesz przemieszczać się, kucać, skakać, rozglądać się. Nie możesz wyrzucać broń, ani nie możesz jej zmieniać. Totalny Bezruch przypomina trochę AFK.

4.2 Na FK powód musi być prawdziwy i nie może być bezpodstawny. Spamowanie/Bezpodstawne używanie komendy "!fk" skutkuje karą.
4.4 W Środy i Soboty powinny być zabawy. Jeżeli więzniowie się buntują, Warden ma prawo odmówić zabawy.
4.10 Jeżeli zostaną otwarte kraty od Jail'a a nie został jeszcze wybrany prowadzący, nie zostały wydane polecenia lub prowadzący nie powtórzył poleceń po prośbie więźniów Strażnicy mają obowiązek wpisać komendę "!massfd"
4.11 Jeżeli prowadzący ginie automatycznie wszystkie poprzednie polecenia zostają unieważnione. Jednakże wszyscy więźniowie mają pozycję buntu.
4.14 Terrorysta, który był AFK lub uciekł ma prawo dołączyć do zabawy lub też może zostać zabity zależnie od woli prowadzącego. Warden ma zakaz zmiany zdania oraz "baitowania" (np. Warden pozwoli komuś dołączyć po czym mówi że nie obiecywał że nie zabije.)
4.15 Jeżeli terrorysta się zrespił (!resp) to obowiązują go nakazy / zakazy lub polecenia, które wydał prowadzący dla niego. Może on się zbuntować w chwili dołączenia do reszty Więzniów.

6.1a Prowadzący powinien mieć ogarnięty głos. Wyjątki stanowią osoby z rangą "AeliosCT".
6.2a Prowadzący ma obowiązek dać więźniom przynajmniej 3 sekundy (w grze) na wykonanie poleceń, wyjątkiem są zabawy typu Pierwsza / Ostatnia Reakcja .
6.5a Zakaz zakończenia zabawy przed jej prawidłowym zakończeniem. (Nie tyczy się to chowanego.)
6.7a Jeżeli Warden nie otworzy cel do 10 minuty następuje MassFD.

8.1 Terrorysta może wybrać pięć możliwości życzeń które znajdują się pod "!lr" lub wymyślić życzenie które w żaden sposób nie urazi Strażników (np. W następnej rundzie "Maciek" ma prowadzić głosem dziewczynki.)

9.7 W zabawie Pierwsza/Ostatnia Reakcja można zabić max. 2 osoby. (Pierwsza reakcja polega na wytypowaniu jednej osoby która może wskazać max. 2 osoby do zabicia.)
9.9 Terroryści muszą prowadzić grę dynamiczną, na tych zabawach (dynamicznych) mają zakaz:
                      - Kampienia,
                      - Leczenia się.

 

Zmiany podpunktów regulaminu dokonali @ Blejzuu oraz @ wojteku1210

 • Super 4

Aelios.pl

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • otworzył ten

Szanowni Gracze,

Dzisiaj z @ SuchY przygotowaliśmy drobne zmiany w regulaminie które mają na celu zachęcenia was do prowadzenia w CT oraz chcemy, aby rozgrywka była bardziej dynamiczna!

Zachęcamy do zapoznania się z zmienionymi, dodanymi oraz usuniętymi punktami aby nikt banicji nie wyrwał!

Zmodyfikowano:
10.10
9.0

Dodano:
7.0.1
10.10.1
T.19

Usunięto:
9.7 (Każdy gracz podczas życzenia może wybrać FreeDay raz na mapę. Wyjątkiem jest masowy FreeDay lub zabawy nagradzane FreeDay'em.)
6.2.3 (Zakaz zrespienia się), głównie chodzi o reinkarnację
6.2.11 (Zakaz leczenia się w medyku)

Pozdrawiamy,

Administracja Jailbreak Aeilos.pl.

 • Lubię to! 1
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • zamknął ten

DODANIE PODPUNKTU DO REGULAMINU PRZED KTÓRYM ODBYŁO SIĘ GŁOSOWANIE ADMINISTRATORÓW O JEGO DODANIU A WYNOSIŁO-8 GŁOSÓW NA TAK ORAZ 1 GŁOS NA NIE.

5.5 Terrorysta może uderzyć CT podczas prowokacji nawet gdy jest zakaz bicia kosą, totalny bezruch itd. (prowokacja jest priorytetowa).

 • Lubię to! 5
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

DODANIE PODPUNKTU DO REGULAMINU PRZED KTÓRYM ODBYŁO SIĘ GŁOSOWANIE ADMINISTRATORÓW O JEGO DODANIU 

7.9 Prowadzący nie może nakazać więźniowi wyrzucenia bomb, wabików czy innych przedmiotów uzyskanych z secreta (nie tyczy się to broni). 

7.10 Prowadzący nie może nakazać więźniowi wyrzucenia zwykłych granatów np. wabik, he grenade, smoke itd.

7.11 Podczas sytuacji gdy prowadzący nie ogarnie buntu nie może on dać więźniom boxa w celu wybicia zbuntowanych.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

1.2 Jeżeli nikt nie chce iść do CT lub nie ma prowadzącego to administrator ma obowiązek pójścia do CT i prowadzenia rundy. (Nie dotyczy to Ciszy Nocnej). "Dodatkowo jeśli admin nie może przejść  i CT jest za mało na liczę TT, to nie powinien się buntować."

Polkaz, Such i wojtkUu

Aelios.pl

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • Zarząd

Dodano nowy podpunkt regulaminu:

1.14 Kategorycznie zabrania sie łamania ToS'u serwisów internetowych i platform streamingowych typu YouTube, Twitch itp Użycie n-wordów czy też innych p-wordów może skutkować permanentną blokadą konta Steam na naszym serwerze.

 • Lubię to! 1
 • Super 3
 • LMAO 1
 • Przykro mi 1

b_560x95.png

if SuchyCry then
		if BlejzuuIsDegraded then
			SerwerUpada
		end

 

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodano nowy podpunkt:

7.12 Zakaz dawania polecenie "Totalny bezruch" na bezruchu i na odwrót. Wytłumaczenie: Jeżeli nadano polecenie bezruch to należy odwołać bezruch i dać dopiero totalny bezruch.

 

Pozdrawiam,

SuchY

 • Lubię to! 1
 • Super 3
local playerPed = GetPlayerPed(-1)

if GetVehiclePedIsIn(playerPed) ~= nil then
 if IsEntityDead(playerPed) ~= false then
  SetEntityCoords(playerPed, AeliosJailBreak.x, AeliosJailBreak.y, AeliosJailBreak.z)
 end
end

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodano nowy podpunkt:

1.15 Sprzedawanie fajek jest zabronione, jedyną formą zakupu fajek jest interakcja przez !sklepsms.

 • LMAO 4
 • Ehh... 1
 • Wow 1
local playerPed = GetPlayerPed(-1)

if GetVehiclePedIsIn(playerPed) ~= nil then
 if IsEntityDead(playerPed) ~= false then
  SetEntityCoords(playerPed, AeliosJailBreak.x, AeliosJailBreak.y, AeliosJailBreak.z)
 end
end

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodano kilka nowych podpunktów:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

1.16 Zakaz posiadania nicku, który brzmi jak polecenia prowadzącego (Pozycja buntu, Bezruch, Nakaz skakania itp.).
1.17 Zakaz wypowiadania poleceń nie będąc prowadzącym - jest to mylenie graczy (Nie dotyczy punktu 4.6).

 

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

2.6 Kraty - Ruchomy element celi, który otwiera się lub zamyka gdy chcemy wyjść / wejść do celi (Mogą być to drzwi, szyba itp.).
2.7 Kampienie - Stanie 10 sekund w jednym miejscu lub 30 sekund na jednej płaszczyźnie / w jednym pomieszczeniu.

 

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

– Kampienia na zabawach, w których biorą udział obie drużyny. Wyjątek zabawa Dzieci Wojny.

 

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

3.10 Idziecie / Biegniecie (Po markerze) - Więźniowie idą lub biegną po markerze, w stronę, w którą marker jest rysowany, mają zakaz cofania się.

 

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

7.11 Prowadzący może nakazać więźniowi wyrzucić bomby wybuchające.

 

 • Lubię to! 4
local playerPed = GetPlayerPed(-1)

if GetVehiclePedIsIn(playerPed) ~= nil then
 if IsEntityDead(playerPed) ~= false then
  SetEntityCoords(playerPed, AeliosJailBreak.x, AeliosJailBreak.y, AeliosJailBreak.z)
 end
end

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodano kilka nowych punktów oraz wprowadzono parę zmian:

Dodano zasady zabawy "Dzieci Wojny":

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

Dzieci Wojny - Antyterroryści mają 30 sekund na rozejście się po mapie, w tym czasie terroryści są zamrożeni w celach, po upływie tego czasu więźniowie zostają odmrożeni, dostają po glock'u-18, każdy CT otrzymuje po 500 HP. Zadaniem CT jest przeżycie rundy, gdy Terroryści strzelają do nich. Drużyna Terrorystów ma zakaz brania broni z GR, natomiast nie jest zakazane podnoszenie broni z mapy. Ostatni więzień ma prawo do wzięcia życzenia, chyba że unikał walki/kampił.

Dodano zasady zabawy "Ganiany Epidemia":

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

Ganiany Epidemia - Więźniowie mają 15 sekund na rozbiegnięcie się po mapie, po tym czasie CT ma za zadanie ganiać TT z nożem, uderzony więzień zostaje zamrożony, po 8 sekundach zamrożenia umiera. Zamrożony więzień może zostać odmrożony przez uderzenie nożem przez członka swojej drużyny. Wszyscy mają BunnyHop'a. Strażnicy mają zakaz stania przy zamrożonych Terrorystach w celu złapania innych Więźniów, chcących uratować członków swojej drużyny. Ostatni żywy wiezień ma życzenie.

Zmieniono dwa ostatnie zakazy strażnika na jeden rozbudowany:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

(Zakaz):
–Kampienia w secretach.
–Kampienia na zabawach, w których biorą udział obie drużyny. Wyjątek zabawa Dzieci Wojny.

-Podczas normalnych rund, jak i zabaw dla obu drużyn, strażnik ma zakaz kampienia w secretach, Gun Room'ie i medyku. Wyjątkiem są sytuacje ciężkiego buntu podczas normalnych rund.

Skrócono podpunktu pierwszy w punkcie 10.9 (W odniesieniu do punktu 2.7, który tłumaczy pojęcie "Kampienia"):

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

10.9 Terroryści muszą prowadzić grę dynamiczną, na tych zabawach (dynamicznych) mają zakaz:
                      - Kampienia na małych powierzchniach przez dłużej niż 10 sekund (Duża powierzchnia nie obejmuje zasady kampienia)

Dodano punkt 9.9:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

9.9 Podczas "Kontroli" gdy więzień chce, aby CT śpiewał/mówił wyznaczony tekst/piosenkę musi on to zrobić na czacie głosowym w CS:GO, mając włączony i aktywowany mikrofon. Jednakowoż gdy więzień każe strażnikowi krzyczeć lub robić cokolwiek innego, co narusza ogólnie pojęte zasady kultury i dobrego wychowania, strażnik nie jest zobowiązany do wykonywania polecenia, oraz nie może być karany za niewykonanie go.

Dodano podpunkty 4.14.1 oraz 4.14.2:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:
 • 4.14.1 Jeżeli Warden pozwolił wrócić jednemu z więźniów, musi zezwolić na powrót każdemu kolejnemu więźniowi. Ta sama zasada tyczy się gdy Warden nie pozwoli powrócić więźniowi- nie może on wtedy zezwolić na powrót nikomu.
 • 4.14.2 Jeżeli Warden pozwolił wrócić więźniowi, a więzień ten uciekł/zbuntował się ponownie, Prowadzący nie musi pozwolić mu na ponowny powrót.

Zaktualizowano punkt 3.10:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

3.10 Idziecie / Biegniecie (Po markerze) - Więźniowie idą lub biegną po markerze, w stronę, w którą marker jest rysowany, mają zakaz cofania się, oraz bezruch na końcu markera, który odwołuje się wraz z przedłużeniem narkera.

Zaktualizowano punkt 10.7:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

10.7 W zabawie Pierwsza/Ostatnia Reakcja można zabić max. 2 osoby. (Pierwsza reakcja polega na wytypowaniu jednej osoby która może wskazać max. 2 osoby z drużyny Terrorystów do zabicia.)

 

 • Lubię to! 2

Eo

baner rekrutacja.png

Eo

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodano kilka nowych punktów oraz wprowadzono parę zmian:

Zmieniono punkt 4.14.1:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

4.14.1 Jeżeli Warden pozwolił wrócić jednemu z więźniów, musi zezwolić na powrót każdemu kolejnemu więźniowi. Ta sama zasada tyczy się gdy Warden nie pozwoli powrócić więźniowi- nie może on wtedy zezwolić na powrót nikomu.

4.14.1 Warden wydaje czasowe pozwolenie lub czasowo odmawia powrotu dla wszystkich- jeżeli warden pozwoli wrócić jednemu więźniowi musi on zezwolić na powrót wszystkim przez następne 30 sekund, jeżeli nie pozwoli nie może on pozwolić wrócić nikomu przez 30 sekund. Po upływie tego czasu warden ma prawo zmienić zdanie, zasada powtarza się.

Dodano zasady zabawy "Złoty strzał":

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

Złoty strzał - Więźniowie mówią lub piszą wardenowi z jakiej odległości, z jakiej broni, ile razy oraz w jaką część ciała ma w nich strzelić. Celem Więźnia jest posiadanie jak najmniejszej ilości zdrowia, tym samym nie ginąc. Wygrywa więzień z najmniejszą ilością zdrowia na końcu zabawy. Prowadzący nie może obijać i leczyć więźniów tak, aby mieli równy poziom zdrowia (100HP). Bronie, które może wybrać więzień są ustalane przez prowadzącego. Więzień musi powiedzieć całą "formułę" zanim warden zacznie strzelać, nie dopuscza się dodawania strzałów, w momencie gdy warden zaczął już strzelać.

Dodano punkt 6.3:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

6.3 Osoby z mutacją mają pierwszeństwo w CT przed osobami bez mutacji.

Dodano punkt 9.10:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

9.10 Życzeniem może być wybranie zabawy na następną rundę, pod warunkiem, że żadna zabawa nie odbywała się w poprzedniej rundzie.

Edytowano zasady zabawy "Dzieci wojny":

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

Dzieci Wojny - Antyterroryści mają 30 sekund na rozejście się po mapie, w tym czasie terroryści są zamrożeni w celach, po upływie tego czasu więźniowie zostają odmrożeni, dostają po glock'u-18, każdy CT otrzymuje po 500 HP. Zadaniem CT jest przeżycie rundy, gdy Terroryści strzelają do nich. Drużyna Terrorystów ma zakaz brania broni z GR, natomiast nie jest zakazane podnoszenie broni z mapy. Ostatni więzień ma prawo do wzięcia życzenia, chyba że unikał on walki/kampił. Zakaz używania secretów, które zabijają którąś z drużyn ( takich jak na mapie dust2_v_50f).

 

Eo

baner rekrutacja.png

Eo

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodano kilka nowych punktów:

Dodano punkt 4.14.3:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

4.14.3 Więzień który otrzymał zgodę na powrót musi wyrzucić wszystkie bronie palne oraz ładunki wyważające i nie może się ponownie zbuntować zanim dołączy do reszty więźniów.

Dodano punkt 7.14:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

7.14 Prowadzący ma zakaz bezpodstawnego mutowania TT.

Dodano zasady zabaw:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

Apokalipsa - Więźniowie mają 30 sekund na rozbiegnięcie się po mapie, po upływie tego czasu jeden losowy więzień zostaje zarażonym, jego model staje się zielony. Jego zadaniem jest zainfekowanie innych więźniów uderzając w nich nożem. Ostatni zdrowy więzień ma życzenie.

One In The Chamber - Więźniowie mają czas na rozproszenie się po mapie, po upływie tego czasu otrzymują oni Desert Eagle'a z jednym pociskiem. Wszyscy są na jedno uderzenie z noża oraz jeden strzał z Deagle'a. Celem więźniów jest zabijanie innych więźniów używając noża lub Deagle'a. Za zabójstwo TT otrzymuje nabój do pistoletu. Ostatni żywy więzień wygrywa życzenie.

Gorący Ziemniak - Losowy więzień lub więźniowie otrzymują gorącego ziemniaka- bombę która wybucha po upływie czasu. Ich zadaniem jest przekazanie ziemniaka innym więźniom zanim wybuchnie. Ostatni więzień przy życiu wygrywa życzenie.

 

 • Lubię to! 1

Eo

baner rekrutacja.png

Eo

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Poprawiono błędy, dodano kilka nowych punktów oraz modyfikacji:

Dodano punkt 9.11:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

9.11 Życzeniem może być wybranie zabawy regulaminowej lub na mapie na następną rundę. Jednakowoż życzenie to nie może zmuszać prowadzącego do prowadzenia niekreatywnie lub prowadzeniu jednej zabawy na całą rundę.

Zmodyfikowano zasady zabawy Dzieci Wojny:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

Dzieci Wojny - Antyterroryści mają 30 sekund na rozejście się po mapie, w tym czasie terroryści są zamrożeni w celach, po upływie tego czasu więźniowie zostają odmrożeni, dostają po glock'u-18, każdy CT otrzymuje po 500 HP. Zadaniem CT jest przeżycie rundy, gdy Terroryści strzelają do nich. Drużyna Terrorystów ma zakaz brania broni z GR, natomiast nie jest zakazane podnoszenie broni z mapy. Ostatni więzień ma prawo do wzięcia życzenia, chyba że unikał on walki/kampił. Zakaz używania secretów, które zabijają którąś z drużyn ( takich jak na mapie dust2_v_50f). CT podczas tej zabawy ma zakaz kampienia.

Dodano zabawę konkurs artystyczny:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

Konkurs artystyczny - Prowadzący ustala miejsce i czas zabawy, więźniowie za pomocą noża rysują na ziemi obrazek, po wyznaczonym czasie strażnicy wybierają najlepsze według nich prace, których autorzy wygrywają zabawę.

 

 • Super 1
 • Wrr 1

Eo

baner rekrutacja.png

Eo

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 2 months later...

Dodano punkt 7.15 

Prowadzący nie może używać blokowania więźniów na swoją korzyść.

 • Przykład - Prowadzący użył blokowania (gdy jeden z więźniów źle wykonał polecenie) w celu ułatwienia sobie go zabicia.
 • Przykład - Prowadzący użył blokowania (gdy jeden z więźniów na mapie się zbuntował) w celu ułatwienia sobie go zabicia.

Oczywiście przypadki takie jak używanie blokowania, by więźniowie mogli złączyć szereg, pozostają nienaruszone.

 • Lubię to! 1
 • Super 1
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 2 weeks later...

Dodano punkt 5.6

Zbuntowany więzień musi się dynamicznie buntować. Zakaz SKRAJNEGO kampienia, przedłużania na siłę itd.

Dodano punkt 7.16

Podczas sytuacji, gdy po buncie zginie prowadzący i został tylko 1 żywy ct, ten nie musi natychmiast brać wardena.

Modyfikacja punktu 1.2 

"Jeżeli nikt nie chce iść do CT lub nie ma prowadzącego to osoba z administracji (licząc od najniższej rangi) ma obowiązek pójścia do CT i prowadzenia rundy. (Nie dotyczy to Ciszy Nocnej). Dodatkowo jeśli admin nie może przejść  i CT jest za mało na liczę TT, to nie powinien się buntować."

NA

W przypadku, gdy ctków jest mniej niż być powinno względem terrorystów (stosunek 1-4), administrator nie może się buntować, ale też nie musi przechodzić do ct

 • Lubię to! 2
 • Super 2
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 4 months later...

Osoby, które posiadają mute od valve, mają zakaz wchodzenia do ct.

 • Super 1
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodano zasady zabawy "Chuck Norris":

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

Chuck Norris - Więźniowie mają 30 sekund, aby się rozbiec po mapie. Po rozpoczęciu zabawy mają 1000 HP i dostają M249 (Krowę). Więźniowie mają za zadanie wybić się nawzajem tą bronią. Ostatni żywy więzień ma życzenie.


Dodano zasady zabawy "ZeusDay":

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

ZeusDay - Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po rozpoczęciu zabawy otrzymują Zeusa. Więźniowie mają za zadanie wybić się nawzajem Zeusem lub Nożem. Po zabiciu innego więźnia otrzymuje się kolejny strzał z Zeusa, w przypadku, gdy nie trafimy - zostaje nam tylko Nóż. Ostatni żywy więzień ma życzenie.


Dodano zasady zabawy "ZombieDay":

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

ZombieDay - Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po rozpoczęciu zabawy mają do wyboru 5 broni (AK-47, AWP, M4A4, M4A1-S, XM1014) którymi będą musieli bronić się przed zombie (Strażnikami), którzy po rozpoczęciu zabawy otrzymują 3000 HP oraz dużo większego speeda. Zadaniem Więźniów jest zabicie zombie (Strażników), natomiast zadaniem Strażników jest wybicie ocalałych (Więźniów). Ostatni żywy więzień ma prawo do wzięcia życzenia, chyba że unikał on walki/kampił.


Dodano zasady zabawy "PokeDay":

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

PokeDay - Więźniowie mają 30 sekund, aby rozbiec się po mapie. Po tym czasie mają 20 sekund na wcielenie się w jednego z 4 pokemonów (Bulbasaura, Charmandera, Squirtle lub Pikachu). Każdy pokemon posiada inne perki takie jak: ilość HP, ilość pancerza, broń, szybkość poruszania się. Więźniowie mają za zadanie wybić się nawzajem. Ostatni żywy więzień ma życzenie.


Dodano punkt 4.16:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

4.16 Jeżeli terrorysta się zrespił (poprzez !fk) to obowiązują go nakazy / zakazy lub polecenia, które wydał prowadzący dla reszty więźniów. Może on się zbuntować od razu po zrespieniu i nie musi dołączać do reszty grupy więźniów.

 

💫 Autor słynnego cytatu: "czoło kraty, Meep garbaty" 💫

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodano punkt 7.17:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

7.17 Prowadzący nie może dać zabawy automatycznej jeżeli przed jej rozpoczęciem zginął chociaż 1 CT za sprawą więźniów. Wyjątkiem stanowi zabawa automatyczna wybrana na życzeniu przez więźnia, która stroni od tej zasady.

 

💫 Autor słynnego cytatu: "czoło kraty, Meep garbaty" 💫

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodano punkt 7.18:

W dniu 4.01.2020 o 13:20, SuchY napisał:

7.18 Jeżeli Prowadzący chce odblokować respienie dla więźniów poprzez komendę "!resp" musi wcześniej poinformować o tym od którego do którego momentu będzie można się zrespić, może on z powrotem zablokować respienie dopiero po 10 sekundach od jego odblokowania lub wcześnej, jeżeli wszyscy martwi więźniowie się zrespią.

 

💫 Autor słynnego cytatu: "czoło kraty, Meep garbaty" 💫

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...